Aansprakelijkheid

Als bedrijfsleider, zelfstandige of vrije beroeper is het altijd mogelijk dat iemand schade lijdt door een fout of nalatigheid in het kader van uw beroepsactiviteit. Omdat de financiële gevolgen erg groot kunnen zijn, is een sluitende aansprakelijkheidsverzekering onmisbaar.

BA Uitbating

Een polis BA Uitbating dekt uw aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het uitoefenen van uw beroepsactiviteit. Als een derde schade lijdt tijdens de uitoefening van uw activiteit dan zal deze polis die schade vergoeden.

Deze schadeverzekering komt tussen in heel uiteenlopende gevallen. Een werfvoertuig dat schade toebrengt aan een aanpalend huis of een klant die in de winkel struikelt over een losse tegel. Het zijn allebei schadegevallen tijdens de uitoefening van uw beroepsactiviteit.

Wij kijken na of u voldoende ingedekt bent. Kom gerust eens langs voor een vrijblijvende analyse.

Beroepsaansprakelijkheid

Als u in het kader van uw beroep een fout maakt waarbij derden schade oplopen, dan bent u daarvoor aansprakelijk. Deze polis verzekert uw beroepsaansprakelijkheid ten aanzien van derden voor de schade die voortvloeit uit uw fouten en nalatigheden.

Een beroepsfout kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Een polis beroepsaansprakelijkheid laat toe ondanks deze tegenslag toch uw beroep te blijven uitoefenen. Deze polis is vooral noodzakelijk voor vrijeberoepers zoals artsen, advocaten of architecten.

Elk beroep vraagt om een aanpak op maat. Maak gerust een afspraak.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Deze verzekering beschermt uw privévermogen als bestuurder en zaakvoerder tegen claims van derden wegens fouten die u maakt in de uitoefening van uw mandaat. Een bestuurdersfout kan zware financiële gevolgen hebben. Deze polis voorkomt dat u met uw privévermogen opdraait voor de schade.

BA Uitbating Beroepsaansprakelijkheid Bestuurdersaansprakelijkheid Interesse? Wij staan voor u klaar Terug naar overzicht