Verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Hebt je alles al geregeld?

Vanaf 1 juli 2018 wordt de wet-Peeters van kracht. Die wet verplicht aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (aannemers, elektriciens, schilders, ingenieurs, studiebureaus …) om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Ook voor jou is deze verplichting nieuw. We raden je dan ook aan om snel actie te ondernemen en dit in orde te brengen.

Waarom deze nieuwe wet?

Sinds 2006 zijn architecten wettelijk verplicht om een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof oordeelde een jaar later evenwel dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich wel verzekeren, andere partijen in het bouwproces niet. Met de wet-Peeters wordt komaf gemaakt met deze discriminatie.

Wat houdt deze verzekering in?

De polis dekt jouw 10-jarige aansprakelijkheid voor werven waarvoor vanaf 1 juli 2018 een bouwvergunning uitgereikt wordt.

  • De polis heeft enkel betrekking op gebouwen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning.
  • Er wordt dekking verleend voor gebreken (met inbegrip van de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.
  • Volgende bedragen zijn verzekerd:
    • de wederopbouwwaarde van het gebouw als die lager ligt dan € 500.000.
    • € 500.000 als de wederopbouwwaarde van het gebouw hoger is dan € 500.000.
  • Er  zijn een aantal uitsluitingen, zoals esthetische schade.

Wat met je onderaannemers?

Het is perfect mogelijk om in één polis jouw persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Is de consument hierdoor beter beschermd?

Het antwoord hierop is tweeledig:

  • Ja, ingeval hij geconfronteerd wordt met een faillissement bij een aannemer.
  • Neen, in die zin dat er meer ruimte voor discussie ontstaat. Vroeger kon de consument enkel de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op veel discussies achteraf …

Verzekeringsattest

Alle bedrijven die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest bezorgen aan de architect en de bouwheer vooraleer ze aan de werken beginnen. Dat attest krijg je van je makelaar.

Wat als je geen verzekering afsluit?

Dan loop je het risico op een stevige boete! Best tijdig in orde brengen dus.

Wat moet je doen?

Zo snel mogelijk contact met ons nemen en wij brengen alles voor jou in orde.

Terug naar overzicht