Algemene voorwaarden

Eigendom


De website fitrama.be is eigendom van Fitrama.

Gebruiksvoorwaarden


Het consulteren van de inhoud van fitrama.be brengt mee dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met de onderstaande gebruiksvoorwaarden van deze site.


Intellectuele eigendomsrechten


De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens exclusief eigendom zijn en blijven van Fitrama. De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of het hergebruik van de site is verboden tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming gegeven werd door Fitrama.


Aansprakelijkheid


Hoewel aan de inhoud van de site zoveel mogelijk zorg besteed is, worden de materialen, info en diensten op deze site geleverd zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet, of overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of prijzen worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis. Fitrama is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die de gebruiker heeft genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of voor eender welke andere directe of indirecte schade naar aanleiding van het bezoeken en raadplegen van de site.


Handelsmerken


Alle product- of bedrijfsnamen, logo’s en beelden, vermeld op deze site kunnen handels- merken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden. Behalve uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van hun eigenaars, is het gebruik van deze namen, logo’s en beelden verboden. Elk niet toegestaan gebruik van een beschermd merk of een logo is misdrijf van namaak en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.


Links naar andere sites die geen eigendom zijn van Fitrama


Links op deze site die verwijzen naar andere sites hebben als enige doel u verder te informeren. Fitrama kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het voorstellen van deze hypertextlink en de inhoud op deze sites. U kunt Fitrama niet verantwoordelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u zou geleden hebben door het gebruik van een derde site die toegankelijk is via fitrama.be


Koppeling naar deze site


Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site, op voorwaarde dat Fitrama hierdoor geen schade wordt berokkend. Het overnemen van informatie of andere zonder bronvermelding van fitrama.be, of in het geval van een webpagina via een hyperlink naar fitrama.be, is niet toegestaan.


Rechtskeuze en bevoegdheid


Elk geschil met betrekking tot de site van Fitrama valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Fitrama gevestigd is, bevoegd.