IDD klantencategorie professioneel / niet-professioneel

Wat is uw IDD-klantencategorie?

De verzekeringswet verplicht verzekeringsmaatschappijen om klanten op basis van objectieve criteria in te delen in twee categorieën:

Niet-professionele klanten krijgen de meest uitgebreide informatie en genieten zo de hoogste bescherming.

Een professionele klant is een klant die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid heeft om zelf keuzes en beslissingen inzake verzekeringen te nemen. Hij is voldoende op de hoogte van de verzekeringswet en de draagwijdte van de algemene voorwaarden van polissen. Voor professionele klanten zijn bepaalde informatieverplichtingen van FITRAMA VERZEKERINGEN niet verplicht. Daardoor loopt de klant de mogelijkheid om essentiele informatie, voor de beslissingen inzake verzekeringen, te missen.

Omdat FITRAMA VERZEKERINGEN al haar klanten de hoogste bescherming wilt geven, behandelt ze elke klant als niet-professionele klant.

Wilt u een andere klantencategorie aanvragen?

Stuur dan een schriftelijke aanvraag naar FITRAMA VERZEKERINGEN.