Is het vermogen van je bedrijf goed verzekerd?
En jouw eigen persoonlijk vermogen?

Schade die door jou, je personeel of je materieel veroorzaakt wordt aan derden tijdens het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten, kan perfect verzekerd worden. Op die manier wordt het vermogen van je bedrijf beschermd. Maar heb je ook al stilgestaan bij je aansprakelijkheid als bestuurder van de vennootschap? En de mogelijke impact daarvan op jouw persoonlijk vermogen? Een verwittigd man/vrouw is er twee waard …

Aansprakelijkheid van je bedrijf, werknemers, materieel, bedrijfsterrein …

Niet-contractuele schade aan derden, die veroorzaakt wordt door jezelf, je personeel, je materieel of je bedrijfsterrein is verzekerd via een polis BA Uitbating. Moet je soms herstellingswerken uitvoeren, dan zijn een BA Toevertrouwd goed en BA na levering een nuttige aanvulling. Hoe dan ook is het belangrijk dat alle aansprakelijkheidsrisico’s die je loopt duidelijk opgelijst worden. Wij bespreken dit alles grondig met jou en bezorgen je een verzekeringsoplossing die naadloos hierop aansluit. Op die manier vrijwaar je het vermogen van je bedrijf tegen zware schadeclaims.

 

  • Wij maken een risicoanalyse om zo een goed beeld te krijgen van jouw activiteiten en aansprakelijkheidsrisico’s.
  • We toetsen je algemene verkoopsvoorwaarden met je verzekeringscontracten om te zien of er geen hiaten zijn.
  • We vangen eventuele lacunes meteen op.

 

Maak een afspraak voor en gratis doorlichting van je verzekeringsportefeuille

Je eigen aansprakelijkheid als bestuurder

Daarnaast bouw je uiteraard ook een persoonlijk vermogen op. Ook dat kan onder vuur komen te liggen als je ondernemer bent.

Vaak wordt bestuurdersaansprakelijkheid afgedaan als een risico dat enkel van toepassing is op grote bedrijven. Niets is minder waar. Ook als bestuurder of directeur van een kmo kan jouw aansprakelijkheid in het gedrang komen. Enkele voorbeelden:

  • Je legt de jaarrekening te laat neer.
  • Je lapt de regelgeving inzake privacy (GDPR) aan je laars.
  • Je sluit geen brandverzekering af. Na een schadegeval komt de vennootschap zwaar in de problemen.
  • Je neemt een foute investeringsbeslissing die te zwaar weegt op de vennootschap.
  • Bij een arbeidsongeval overlijdt een werknemer. Zijn nabestaanden klagen jou aan omwille van een gebrek aan opleiding.

Een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid dekt je als bestuurder in tegen de financiële gevolgen van bestuursfouten. Je persoonlijk vermogen is beschermd, maar ook dat van je nabestaanden (als je zou overlijden). Ook de verdedigingskosten worden vergoed. In bepaalde gevallen is er ook financiële ondersteuning mogelijk (tussenkomst in de kosten voor professionele communicatiediensten) in geval van reputatieschade.

Maak een afspraak voor om de aansprakelijkheidsrisico’s van mijn bedrijf en mezelf te bespreken.

Terug naar overzicht