Wie betaalt de rekening als uw minderjarige zoon of dochter gaat joyriden met uw wagen?

Wanneer u thuis komt, legt u uw autosleutels steevast op het tafeltje in de gang. Wat nu als een van uw minderjarige kinderen de autosleutels neemt, voor zijn plezier gaat rondrijden in uw wagen en onderweg een spoor van vernieling achterlaat? Wie draait er op voor de schade aan derden en aan uw eigen auto? U ontdekt het in dit artikel.

Wat is joyriding?

Wanneer iemand, in dit geval uw zoon of dochter, zonder toestemming uw auto neemt om te gaan rondrijden, spreken we van joyriding. Hij of zij heeft de intentie om de wagen nadien terug te geven, waardoor we niet van diefstal spreken. In vele gevallen heeft de joyrider geen rijbewijs en veroorzaakt hij of zij veel schade aan uw auto en aan het eigendom van derden.

Schade gedekt door uw verzekering? Ja en neen.

We hebben goed nieuws voor u ... en slecht nieuws.

  • De schade aan derden wordt vergoed via uw wettelijk verplichte verzekering, de BA Auto. De verzekeraar heeft wel het recht om verhaal uit te oefenen en de kosten terug te vorderen van uw zoon of dochter. Als u een familiale verzekering hebt en uw zoon of dochter daaronder valt, dan heeft hij of zij geluk en hoeven ze hun spaargeld niet aan te spreken. Zonder familiale verzekering is dat mogelijk wel het geval …
  • De schade aan uw eigen wagen is niet gedekt. Ook niet via uw Omniumverzekering.  Hoewel een Omnium niet verplicht is, en dus geen dekking biedt voor uw minderjarige joyridende zoon of dochter, is het toch aangeraden om een (volledige of een kleine) omnium af te sluiten. Naast eigen schade en vandalisme (enkel bij een volledige omnium) zijn ook brand, (poging tot) diefstal, storm- en hagelschade, glasbraak en botsingen met dieren gedekt.

Vervolging

Hou er rekening mee dat joyriding onder gebruiksdiefstal valt en een strafbaar feit is, waarvoor uw zoon of dochter strafrechtelijk vervolgd kan worden. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering? Dan helpen wij u om zijn of haar belangen te verdedigen.

Wilt u uw auto (extra) verzekeren? Maak een afspraak in ons kantoor en we bekijken welke verzekeringen u nodig hebt.

Terug naar overzicht