Gezondheid

Uw gezondheid is van onschatbare waarde. U doet er dan ook goed aan u voldoende te verzekeren voor als het noodlot toeslaat door ziekte of een ongeval.

Hospitalisatieverzekering

Als u door een ziekte of ongeval in het ziekenhuis terechtkomt, lopen de kosten al snel hoog op. Dankzij een hospitalisatieverzekering valt die financiële zorg weg en kunt u al uw energie steken in uw herstel.

Als u zo’n verzekering via uw werkgever hebt en u verlaat, al dan niet vrijwillig, het bedrijf, dan hebt u het recht om de polis individueel voort te zetten.

Een hospitalisatieverzekering geldt vaak ook in het buitenland. Zware ziektes zoals kanker zijn eveneens in de dekking opgenomen.

Hebt u vragen over deze polis, aarzel niet om ons te contacteren.

Lichamelijke ongevallen

U struikelt tijdens uw wekelijkse jogging, breekt uw been en kunt enkele weken niet werken. U slaat uw voet om op een kleine trede.

Als u in uw privéleven een ongeval heeft waarvoor niemand aansprakelijk is, draait u zelf op voor de gevolgen. Het ziekenfonds zal tussenkomen, maar dat is beperkt. Deze polis betaalt uw medische kosten betalen en voorziet ook in een vergoeding voor tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.

Gewaarborgd inkomen

Als u door een ziekte of ongeval lange tijd niet kunt werken, keert het ziekenfonds u een vergoeding uit. Die bedraagt echter slechts een fractie van uw werkelijk loon. Uw vaste kosten blijven wel doorlopen. Om deze financiële kloof te overbruggen, kunt u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten.

Hospitalisatieverzekering Lichamelijke ongevallen Gewaarborgd inkomen Interesse? Wij staan voor u klaar Terug naar overzicht