Is zelfdoding gedekt in een levensverzekering?

Om te sparen voor hun toekomst of om de financiële gevolgen van een overlijden af te dekken, sluiten veel mensen een levensverzekering af. In veel verzekeringscontracten zijn opzettelijke daden evenwel uitgesloten. Maar hoe zit het met zelfmoord?

Zelfdoding na psychisch lijden

Zelfdoding wordt niet (altijd) als opzettelijk beschouwd. Het kan immers dat iemand zodanig psychisch lijdt dat hij tot zelfdoding overgaat. Op verzekeringstechnisch vlak wordt zelfmoord daarom beschouwd als een doodsoorzaak zoals een andere. Althans sinds 2014, voorheen werd zelfmoord beschouwd als een persoonlijke keuze en een potentiële manier om de levensverzekeraar te misleiden.

Voorwaarde: termijn van één jaar

Zelfdoding wordt gedekt door de levensverzekering, maar daar is wel één voorwaarde aan verbonden. Enkel wanneer de termijn van een jaar na de inwerkingtreding van de polis verstreken is, wordt zelfmoord gedekt. Met die termijn wil de wetgever frauderisico’s vermijden. Iemand die zelfmoord wil plegen, kan dus niet nog snel een overlijdensverzekering onderschrijven om de toekomst van zijn nabestaanden financieel veilig te stellen.

Verzekeraar moet doodsoorzaak aantonen

Juridisch gezien spreken we van zelfmoord als iemand zich opzettelijk en vrijwillig van het leven berooft, tenzij het “zijn onmiddellijke en rechtstreekse oorzaak vindt in een misdaad of een wanbedrijf, door de verzekerde als dader of mededader opzettelijk gepleegd en waarvan de gevolgen door hem konden worden voorzien”. Denk bijvoorbeeld aan zelfmoordterroristen. Hun zelfdoding wordt dus niet gedekt door de levensverzekering.

Zeker in het eerste jaar van de polis kan er wel al eens discussie ontstaan over de doodsoorzaak: Stierf de verzekerde een natuurlijke dood of pleegde hij zelfmoord? Het is aan de verzekeraar om aan te tonen of er al dan niet sprake is van zelfmoord. Al stelt zich ook het probleem van het medische beroepsgeheim.

Wilt u uw nabestaanden financieel beschermen voor wanneer u komt te overlijden? Maak dan een afspraak in een van onze kantoren om een overlijdensverzekering te onderschrijven.

Terug naar overzicht