Pensioen

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige is mager. Zelf een aanvullend pensioen opbouwen is een must als u op uw oude dag van het leven wilt genieten. U hebt daarvoor verschillende mogelijkheden.

Wij werken voor u een pensioenanalyse op maat uit. Zo weet u welk bedrag u jaarlijks zou moeten sparen, hoeveel fiscaal voordeel u dat oplevert en hoeveel uw eindkapitaal op uw pensioenleeftijd bedraagt.

VAPZ

Elke zelfstandige kan via zijn beroepsinkomen een aanvullend pensioen opbouwen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

U stort premies aan een verzekeringsmaatschappij die u op pensioenleeftijd een kapitaal of rente uitkeert.

U kunt tot 8,17% van uw beroepsinkomen waarop u sociale bijdragen betaalt in een VAPZ investeren.

Dankzij een VAPZ betaalt u minder sociale bijdragen en minder belastingen.

IPT

Als u bedrijfsleider bent van een vennootschap kunt u ook via uw vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen via een Individuele pensioentoezegging (IPT). Dit is bovendien perfect te combineren met een VAPZ.

Uw vennootschap betaalt in dat geval premies aan een pensioeninstelling en op pensioenleeftijd ontvangt u als begunstigde rechtstreeks een kapitaal.

Op de premies moet een premietaks van 4,4% betaald worden maar ze zijn als beroepskost wel aftrekbaar voor de vennootschap. Sinds de pensioenhervormingen van 2012 moet een IPT verplicht extern worden beheerd. Om bestaande IPT’s te externaliseren, geldt een verlaagde premietaks van 1,75%.

Heel belangrijk bij een IPT is de 80%-regel. Die houdt in dat uw wettelijke en aanvullende pensioen samen niet meer mogen bedragen dan 80% van uw laatste normale brutojaarinkomen.

Pensioensparen

Als zelfstandige of bedrijfsleider kunt u ook met uw privévermogen een aanvullend pensioen opbouwen.

Wilt u weten waar u staat, kom dan zeker langs voor een pensioenanalyse. Wij gaan op basis van uw huidige situatie na wat u nodig zult hebben op uw 65e en stellen u een aantal producten voor om dit doel te bereiken.

Een interessante oplossing om aan pensioensparen te doen met uw privévermogen, is een pensioenspaarverzekering. Het levert u een fiscaal voordeel op dat 30% van de gestorte premie bedraagt.

Een pensioenspaarverzekering kan een levensverzekering van tak 21 zijn met gewaarborgd rendement, maar ook een tak 23 die in fondsen belegt en u een potentieel hoger rendement oplevert.

Bovendien kunt u in dit contract nog andere waarborgen onderbrengen zoals een dekking invaliditeit of overlijden.

Langetermijnsparen

...
VAPZ IPT Pensioensparen Langetermijnsparen Interesse? Wij staan voor u klaar Terug naar overzicht