Een circulaire van de fiscus beïnvloedt uw pensioenplannen als ondernemer

Als zelfstandige is het interessant, of zeg maar noodzakelijk, om voor een aanvullend pensioen te sparen. Dat kan voor zelfstandigen met een vennootschap onder andere via een Individuele Pensioentoezegging of IPT. In maart 2022 publiceerde de fiscus evenwel een circulaire die een belangrijke impact heeft op de aanvullende pensioenplannen van ondernemers.

De 80%-regel

De premies die uw vennootschap in een IPT stort, zijn voor die vennootschap volledig aftrekbaar als beroepskost. Op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt. Die houdt in dat de som van uw wettelijk en aanvullend pensioen nooit hoger mag zijn dan 80% van uw laatste normale bezoldiging. De 80%-grens wordt elk jaar opnieuw berekend, ook al weet u op dat moment nog niet wat uw exacte wettelijk pensioen zal zijn. Daarom wordt er met een schatting van dat wettelijk pensioen gewerkt. Maar net de berekeningswijze van die schatting verandert door de circulaire van maart 2022.

Schatting wettelijk pensioen herbekeken

Wat zegt de circulaire?

  • Voor de jaren als zelfstandige vóór 2021 wordt het wettelijk pensioen geschat op 25% van de brutobezoldiging van 2020 (mits respect voor de minimum- en maximumbedragen inzake pensioenen)
  • Voor de jaren als zelfstandige vanaf 2021 wordt het wettelijk pensioen geschat op 50% van de brutobezoldiging (rekening houdend met het inkomstenplafond en het minimumpensioen voor elk jaar).
  • Voor eventuele jaren als loontrekkende (zowel deze vóór als vanaf 2021) geldt eveneens het percentage van 50%.

Impact op uw aanvullend pensioen

De nieuwe berekeningswijze van de 80%-regel maakt dat het wettelijk pensioen hoger ingeschat wordt dan vroeger. En daardoor is er minder ruimte over voor het aanvullend pensioen binnen de 80%-regel. Anders gezegd: u zult minder kunnen sparen via uw aanvullende pensioenplannen (waaronder uw IPT).

Opmerkelijk: de wijziging ging in vanaf aanslagjaar 2022, waardoor ze ook van toepassing is op de premies die betaald werden voor aanvullende pensioencontracten in 2021. De kans is dus reëel dat de premies die u in 2021 en 2022 stortte hoger lagen dan de 80%-grens. Dit mag evenwel rechtgezet worden in 2023. Wij bekijken dit samen met u.

Meer weten?

Hebt u vragen over uw pensioenplannen, zoals IPT- en VAPZ-contracten? Neem dan zeker contact met ons op om een afspraak te maken. Samen overlopen we uw plannen en passen we aan waar nodig, zodat u zorgeloos een aanvullend pensioen kunt blijven opbouwen.

Terug naar overzicht