Verhoogd pensioen voor zelfstandigen vanaf 2021

Vorige week kondigde minister van Zelfstandigen en KMO’s David Carinval aan dat vanaf 2021 de pensioen en voor zelfstandigen op dezelfde manier berekend zullen worden als de pensioenen van werknemers. Daarnaast worden de minimumpensioenen voor zelfstandigen verhoogd en de regeling voor vaderschaps- en geboorteverlof uitgebreid.

Afschaffing correctiecoëfficiënt 

Tot op vandaag worden de pensioenen voor zelfstandigen berekent op basis van 69% van het inkomen. Vanaf 1 januari zal wordt de correctiecoëfficiënt van 69% afgeschaft en zal er bij de pensioenberekening dus niet langer een verschil bestaan tussen zelfstandigen en werknemers. Vanaf 2021 bouwen zelfstandigen dus ruim 40% meer pensioenrechten op.

Een voorbeeld in de praktijk

Minister Carinval gaf volgend voorbeeld aan in het nieuws: "Dankzij deze hervorming zal bijvoorbeeld een zelfstandige met een jaarlijks inkomen van 30.000 euro genieten van 127,35 euro aan extra pensioenrechten per jaar”.

Verhoging minimumpensioen

Daarnaast werd beslist het minimumpensioen voor zelfstandigen te verhogen vanaf 2021 met 2,65%. Voor een volledige loopbaan zal het minimumbedrag dus stijgen van 1.291,69 tot 1.325,92 euro voor een alleenstaande en van 1.614,10 tot 1.656,88 euro voor een gezinshoofd.

Uitbreiding vaderschaps- en geboorteverlof

Bovendien wordt vanaf 1 januari 2021 het vaderschaps- en geboorteverlof voor zelfstandigen verhoogd van 10 tot 15 dagen (of 20 halve dagen tot 30 halve dagen). Vanaf 2023 zal dit opnieuw verhoogd worden naar 20 dagen of 40 halve dagen.

Pensioensparen voor zelfstandigen

Een aanvullend pensioen opbouwen? Fitrama biedt meerdere mogelijkheden. Contacteer ons voor een pensioenanalyse op maat!

Terug naar overzicht