Een gewoon VAPZ of een sociaal VAPZ: welke optie is voor u het interessantst?

Als zelfstandige ligt uw wettelijk pensioen wellicht een pak lager dan uw laatste nettoloon. Als u dezelfde levenstandaard wilt aanhouden na uw pensionering, zult u het heft in eigen handen moeten nemen: u dient zelf te sparen voor een aanvullend pensioenspaarpotje. Een VAPZ is daar een uitstekende optie voor. U kunt daarbij kiezen tussen een gewoon en een sociaal VAPZ. Ontdek hier de voordelen van beide formules.

Aanvullend pensioenspaarpotje

VAPZ staat voor Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen en is een verzekeringscontract. Via uw VAPZ spaart u voor een aanvullend pensioen, bovenop het wettelijke pensioen dat u van de overheid krijgt. U kunt ervoor kiezen om de premies in eigen naam of via uw vennootschap te betalen. Hoeveel u jaarlijks mag storten, hangt af van uw inkomen en van het type VAPZ.

Fiscaal interessant sparen voor uw pensioen

Een VAPZ zorgt ervoor dat u minder belastingen en minder sociale bijdragen betaalt. De premies zijn namelijk integraal als beroepskost aftrekbaar, zodat u tot 60% van de premie recupereert via uw belastingaangifte. Fiscaal gezien is een VAPZ voor zelfstandigen dus een uiterst interessante oplossing om te sparen voor later.

Het verschil tussen een gewoon en een sociaal VAPZ

Als u voor een VAPZ gaat, hebt u de keuze tussen een gewoon VAPZ en een sociaal VAPZ. Maar wat zijn nu concreet de verschillen? We lijsten ze hieronder voor u op.

  1. De maximumpremie

Uw loon bepaalt hoeveel u mag storten, al geldt er wel een absoluut maximumbedrag per jaar. De maximumpremie verschilt tussen een gewoon en een sociaal VAPZ:

  • In een gewoon VAPZ is de maximumpremie 8,17% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een absoluut maximum van 3.302,77 euro (in 2021).
  • In een sociaal VAPZ ligt die maximumpremie wat hoger, namelijk op 9,40% van uw netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een absoluut maximum van 3.800,01 euro (in 2021).
  1. Extra inkomensbescherming

Bij een gewoon VAPZ spaart u voor een aanvullend pensioen. Bij een sociaal VAPZ doet u dat ook, maar gaat er 10% van de premie naar solidariteitswaarborgen (zoals een arbeidsongeschiktheids- en/of overlijdensdekking). Op die manier bent u extra beschermd. Ook een waarborg Premievrijstelling is mogelijk: als u arbeidsongeschikt of invalide wordt, dan neemt de verzekeraar zelf de premies over en spaart u dus toch verder voor uw aanvullend pensioen.

Samengevat heeft een sociaal VAPZ als voordeel dat u extra waarborgen kunt opnemen en dat de maximumpremie hoger ligt dan bij het gewoon VAPZ. U geniet een ruimere dekking en geniet dus ook meer fiscaal voordeel.

Als u uzelf als zelfstandige wilt verzekeren van een aanvullend pensioen, dan is een VAPZ een echte must. Ontvangt u graag een concrete offerte voor uw VAPZ? Maak dan zeker een afspraak in een van onze kantoren. Wij rekenen uit welk type VAPZ voor u het interessantst is en hoeveel belastingen en sociale bijdragen u precies bespaart.

Terug naar overzicht