Arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw medewerkers. Deze polis dekt ongevallen tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst evenals de lichamelijke schade die een werknemer lijdt als gevolg van een ongeval tijdens het normale traject van en naar het werk.

Wij screenen de markt en gaan op zoek naar het beste tarief.

Een arbeidsongevallenpolis brengt heel wat administratie met zich mee. Ook die last nemen wij graag van u over.

Terug naar overzicht