Bescherm uw jobstudenten tegen arbeidsongevallen

Werken er doorheen het jaar of tijdens de vakantieperiodes jobstudenten in uw bedrijf? Dan wilt u natuurlijk dat ze kunnen werken in de beste omstandigheden, zodat ze goed beschermd zijn tegen arbeidsongevallen. Desondanks kan het nog steeds voorvallen dat uw jobstudent een arbeidsongeval heeft. Ontdek hoe u uw jobstudenten beschermt tegen arbeidsongevallen.

Verplichte verzekering arbeidsongevallen

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten voor uw werknemers. Ook jobstudenten moet u verplicht verzekeren. Normaal gezien gebeurt dat automatisch als de jobstudent hetzelfde statuut en/of dezelfde functie heeft als uw personeel in vast dienstverband. U hoeft uw verzekeraar dus niet in te lichten. Hebben ze een andere functie of statuut? Bijvoorbeeld als een student u helpt met de sociale media van uw schildersbedrijf, maar uw vast personeel allemaal schilders zijn. Dan verwittigt u wel best uw verzekeraar, zodat het contract aangepast kan worden. Aangezien een administratieve medewerker minder risico’s loopt dan een schilder, zal de premie immers lager liggen.

Neemt u jobstudenten aan via een uitzendkantoor? Dan zijn ze verzekerd via het kantoor en hoeft u niks te doen.

Beperk het risico op arbeidsongevallen

Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt uiteraard ook voor arbeidsongevallen. Informeer uw jobstudenten daarom op hun eerste werkdag over de mogelijke risico’s.

Waar geeft u best uitleg over?

  • De taken en activiteiten van de student en de risico’s die eraan verbonden zijn
  • De evacuatie, brandbestrijding en eerste hulp
  • De werking van machines, arbeidsuitrusting en individuele beschermingsuitrusting
  • De preventiemaatregelen op vlak van gezondheid en veiligheid op de werkvloer

Eens u alles besproken hebt, laat u de jobstudent een document ondertekenen dat aantoont dat de informatie en instructies over veiligheid en welzijn op het werk werden gegeven, begrepen en uitgevoerd.

Toch een arbeidsongeval, wat nu?

Krijgt de jobstudent toch een arbeidsongeval tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer, dan moet hij u als werkgever zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Nadien contacteert u uw verzekeringsmakelaar, zodat die de nodige administratie kan opstarten. Alle kosten voor medische verzorging en/of vergoeding voor blijvende letsels worden gedekt door de verzekering arbeidsongevallen.

Hebt u vragen over uw arbeidsongevallenverzekering? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Terug naar overzicht