Transport

Als transport van goederen een belangrijk onderdeel uitmaakt van uw bedrijfsactiviteit, dan hebt u nood aan aangepaste oplossingen.

CMR

De transportondernemer is aansprakelijk voor de schade die ontstaat tussen het moment van in-ontvangstname van de goederen tot aan de aflevering. En voor voor vertraging van de aflevering. Deze aansprakelijkheid is vastgelegd in een internationaal CMR-verdrag.

Een CMR-verzekering verzekert die transportaansprakelijkheid.

Wij geven u graag toelichting bij deze specifieke polis.

CTA

Een Container Traileraansprakelijkheidsverzekering (CTA) verzekert uw wettelijke en contractuele aansprakelijkheid als u met materieel van derden rijdt zoals een oplegger van iemand anders. U bent dan immers aansprakelijk voor de schade aan of het verlies van dat materieel.

Omdat het vaak om zeer kostbaar materieel gaat, is deze verzekering onmisbaar.

CMR CTA Interesse? Wij staan voor u klaar Terug naar overzicht