Welke verzekering dekt natuurrampen?

Door de klimaatopwarming zijn natuurrampen een steeds vaker voorkomend fenomeen. Denk aan bosbranden, overstromingen, aardverschuivingen en stormen. Met zulke natuurverschijnselen gaat vaak heel wat schade gepaard. Maar welke verzekering dekt nu juist welke schade? Wij zetten alles wat u moet weten op een rijtje.

Watersnood Wallonië

De beelden van de waterellende in Wallonië staan ongetwijfeld op uw netvlies gebrand. Wie getroffen wordt door een dergelijke watersnood, heeft zorgen te over. Los van de praktische problemen is het ook de vraag wie de rekening gaat betalen. Wel, we hebben goed nieuws: uw brandverzekering speelt in dit verband een belangrijke rol.

Natuurrampen in de brandverzekering

Sinds 2006 is schade door natuurrampen opgenomen in de brandverzekering. Anders gezegd: uw brandverzekeraar zal de schade die u lijdt ten gevolge van een natuurramp vergoeden. Het gaat daarbij over

  • overstromingen
  • aardbevingen
  • aardverschuivingen of grondverzakkingen
  • modderstromen

Opgelet: bij sommige verzekeraars geldt de voorwaarde dat aardverschuivingen en modderstromen enkel verzekerd zijn als ze een andere oorzaak hebben dan een overstroming of aardbeving, terwijl dit bij andere verzekeraars niet het geval is. De algemene voorwaarden van uw verzekering geven hier de doorslag.

Uw brandverzekering dekt daarnaast sowieso de schade door een aantal natuurfenomenen, die niet noodzakelijk als een ‘natuurramp’ gecatalogeerd worden:

  • bliksem
  • brand
  • hagel
  • ijs- en sneeuwdruk
  • storm
  • overlopen of opstuwen van openbare riolen

Niet alles automatisch verzekerd

‘Oef’ zal je misschien denken, nu je dit weet, maar toch even voorzichtig zijn. Niet alle goederen worden immers vergoed door uw brandverzekering. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van de kelder die niet op een verhoging van tien centimeter werd geplaatst of het materiaal buiten uw woning (tuinmeubelen, terrassen, afsluitingen of schuttingen…). Ook woningen of delen van de woning die in een risicozone gebouwd zijn en woningen die in aanbouw zijn of verbouwd worden, kunnen uitgesloten worden. U checkt dus best even bij uw makelaar hoe de vork bij uw brandverzekering juist in de steel zit en of een waarborguitbreiding mogelijk en/of wenselijk is.

Schadevergoeding door Vlaams Rampenfonds

Er is ook nog een andere optie om een vergoeding te bekomen: het Vlaams Rampenfonds.

Wanneer uw gemeente getroffen wordt door een natuurramp, zal zij alle gegevens verzamelen. Als de ramp officieel erkend wordt door het Rampenfonds, kunt u een aanvraag tot schadevergoeding indienen, al kan dat niet voor alle geleden schade. Zo komen goederen die onder de brandverzekering vallen, niet in aanmerking, tenzij u kunt aantonen dat u op het moment van de ramp recht had op een leefloon of een gelijkaardige vergoeding. Enkel goederen die niet verzekerbaar zijn in een gewone brandpolis, komen dus in aanmerking voor een vergoeding door het Vlaams Rampenfonds.

Zit u toch nog met vragen of is het u niet helemaal duidelijk welke schade vergoed wordt? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag verder.

Terug naar overzicht