Een groepsverzekering of een VAPW: wat is de beste optie?

Een groepsverzekering en VAPW zijn voor uw werknemers twee manieren om via hun loonpakket voor een aanvullend pensioenspaarpotje te sparen. Toch zijn er ook heel wat verschillen. Benieuwd wat voor uw bedrijf en uw werknemers de beste optie is?

Wat is een VAPW?

Een VAPW of een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers biedt werknemers de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen, zodat ze hun levensstandaard ook na hun pensioen kunnen behouden. Het is een oplossing op maat van werknemers die nog geen of slechts een laag aanvullend pensioen hebben. Een VAPW is gelijkend aan een VAPZ voor zelfstandigen.

Uw werknemers nemen zelf het initiatief en vragen u vervolgens een deel van hun nettoloon door te storten naar een pensioeninstelling naar keuze. De werknemer kiest zelf de invulling van het VAPW en dus ook het type belegging waarin u zijn geld vervolgens doorstort. Hij kiest tussen tak 21, tak 23 of een combinatie van beide. Daarbij heeft hij bij een tak 21-verzekering rendementsgarantie en winstdeelname. Tak 23 neemt daarentegen meer risico met zich mee, maar ook een potentieel hoger rendement.

Hoeveel mag u maximaal in een VAPW storten?

Uw werknemers bepalen zelf hoeveel ze jaarlijks in hun VAPW storten, maar dat bedrag mag niet hoger liggen dan 1.600 euro of 3% van hun brutojaarloon van twee jaar geleden. Ook belangrijk om rekening mee te houden is dat wanneer een werknemer twee jaar geleden al een aanvullend pensioen opbouwde, een deel daarvan in mindering gebracht wordt van het plafondbedrag. Het gaat dus om het verschil tussen het opgebouwde pensioen op 1 januari van vorig jaar en het opgebouwde pensioen van 1 januari twee jaar geleden.

Op het bedrag dat de werknemer jaarlijks in de VAPW overmaakt, geniet hij een belastingvoordeel van om en bij de 30%.

Een groepsverzekering of een VAPW?

Zoals gezegd is een VAPW interessant voor werknemers die nog niet of nauwelijks voor een aanvullend pensioen sparen. De werknemer neemt het initiatief, maar geniet geen rendementsgarantie. Bij een groepsverzekering neemt de werkgever het initiatief en wordt een percentage van het brutoloon afgehouden. Dat maakt het interessant voor u als werkgever, omdat u de premies als beroepskosten kunt aftrekken. Voor de werknemer is het ook interessanter, omdat die netto meer overhoudt dan bij een brutoloonsverhoging.

Een belangrijk verschil is dat u een groepsverzekering sowieso voor al uw personeelsleden of voor een bepaalde categorie moet afsluiten. Een VAPW kan individueel, een groepsverzekering niet.

Gaat u voor een groepsverzekering? Kom dan langs bij Fitrama om dit te bespreken. Ook voor een VAPW zijn uw werknemers uiteraard welkom in onze kantoren.

Terug naar overzicht