De voordelen van een omzetverzekering voor zelfstandige bedrijfsleiders in Hamme

Bent u als zelfstandige bedrijfsleider in Hamme op zoek naar een manier om uw bedrijfsomzet te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Dan is een omzetverzekering precies wat u nodig hebt. De verzekering beschermt uw vennootschap tegen omzetverlies, ingeval een van de zaakvoerders plots uitvalt wegens arbeidsongeschikt.

Wat is een omzetverzekering?

Een van de sleutelfiguren van uw bedrijf is door een ongeval of ziekte voor een langere periode arbeidsongeschikt. Wat gebeurt er met uw onderneming? De kans is groot dat uw inkomsten ferm zullen dalen, terwijl de maandelijkse kosten gelijk blijven of misschien zelfs stijgen, als u bijvoorbeeld genoodzaakt bent om een extra werkkracht in te schakelen om het werk rond te krijgen. Dankzij het bedrag dat uw vennootschap iedere maand van de verzekering ontvangt, beperkt een omzetverzekering de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw bedrijf.

Specifieke kenmerken omzetverzekering

Met een omzetverzekering kunt u maximaal 60 % van uw totale omzet verzekeren. U dient ook een wachttijd te selecteren. De premie zal pas uitbetaald worden als de wachtperiode afgerond is. Kiest u een wachttijd van 30 dagen? Dan zal u een premie ontvangen vanaf de 31e dag arbeidsongeschiktheid. Een omzetverzekering is erg voordelig voor uw bedrijf, omdat de premie die u maandelijks betaalt volledig aftrekbaar is als beroepskost.

Omzetverzekering of gewaarborgd inkomen?

Beide verzekeringen dekken een gelijkaardig risico. Zowel een omzetverzekering als een verzekering gewaarborgd inkomen beschermt u tegen arbeidsongeschiktheid. Het verschil zit hem in wie de verzekering onderschrijft en wie de vergoeding ontvangt. Zo wordt een verzekering gewaarborgd inkomen door de zelfstandige zelf onderschreven. Hij betaalt de premies en ontvangt de rente. Bij een omzetverzekering is het de vennootschap die de polis aangaat, de premie betaalt en de vergoeding ontvangt.

Hebt u inmiddels een polis gewaarborgd inkomen onderschreven? Om u helemaal geen zorgen meer te hoeven maken omtrent uw financiële situatie ingeval van arbeidsongeschiktheid, is een omzetverzekering de perfecte aanvulling. Naast uw eigen inkomensverlies, wordt ook dat van uw onderneming (deels) afgedekt.

Wanneer is een omzetverzekering interessant?

Zorgen in uw bedrijf een of meerdere sleutelfiguren voor de overgrote meerderheid van de inkomsten? Dan is het belangrijk om uw bedrijf tegen inkomensverlies te beschermen voor wanneer er iemand in een sleutelpositie voor langere tijd zou uitvallen. U hebt de keuze om met uw omzetverzekering één persoon of meerdere personen te verzekeren. Hou er wel rekening mee dat wanneer u meerdere personen verzekert, u enkel het gedeelte van de omzet kunt verzekeren waarvoor de persoon in kwestie verantwoordelijk is.

Zit u nog met vragen of krijgt u graag een voorstel op maat voor uw omzetverzekering? Contacteer ons dan om een afspraak in te plannen met een van onze adviseurs. Wij helpen u met veel plezier verder.

Terug naar overzicht