Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor bouwbedrijven in Lokeren: wat moet je weten?

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters I (alias de wet-Peeters-Borsus) van kracht. Die wet verplicht aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (schilders, elektriciens, maar tevens architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …) om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. In 2019 trad de wet-Peeters II (alias de wet Peeters-Ducarme) in voege. Die bracht verduidelijkingen en verbeteringen aan in de eerste wet en bevatte ook specifieke bepalingen voor de intellectuele bouwberoepen. Wat moet je hierover weten als je zelfstandig bent of een bedrijf hebt in de bouwsector?

Sinds 2006 reeds moeten architecten een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof vond een jaar later evenwel dat dit  discriminatie inhield: architecten moesten zich verzekeren, maar andere partijen in het bouwproces niet. Met de wet-Peeters-Borsus werd een einde gemaakt aan deze discriminatie.

Bouwbedrijven in Lokeren: wat houdt de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in?

We overlopen beide wetten.

Wet-Peeters I

Deze wet voert een verzekeringsplicht in voor architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren inzake een wind- en waterdichte ruwbouw. De polis gaat enkel over gebouwen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning. Er wordt dekking verleend voor gebreken (incl. de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.

-       Volgende bedragen zijn verzekerd:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw als die < € 500.000.

o   € 500.000 als de wederopbouwwaarde van het gebouw > € 500.000.

-       Sommige waarborgen zijn uitgesloten, zoals esthetische schade.

Het is mogelijk om in één verzekeringscontract je persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Wet-Peeters II

Op basis van deze wet moeten architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters, ingenieurs hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren voor alle onroerende werken, maar niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wel onder andere voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht is niet van toepassing op aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Lokeren: is de consument zo beter beschermd?

Ja en neen:

·      Ja, ingeval hij geconfronteerd wordt met een failliete aannemer.

·      Neen: vroeger kon de consument alleen de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op veel discussies achteraf …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Lokeren: verzekeringsattest

Alle bedrijven die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest bezorgen aan de architect en de bouwheer vooraleer ze de werken starten. Je verzekeringsmakelaar, Fitrama dus, bezorgt je dit attest. De architect dient vóór de start van de werken na te gaan of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun verzekeraar. Zelf dient hij over zo’n attest te beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Lokeren: wat als je geen verzekering afsluit?

Neem je geen verzekering, dan loop je het risico op een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Lokeren: vragen?

Ben je een aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht