Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor bouwbedrijven in Waasmunster: wat moet je weten?

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters I (alias de wet-Peeters-Borsus) van kracht. Die verplicht een verzekering voor de 10-jarige aansprakelijkheid voor aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (aannemers, elektriciens, schilders, maar ook architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …). In 2019 trad de wet-Peeters II (de zgn. wet Peeters-Ducarme) in werking. Die verduidelijkte en verbeterde de wet-Peeters I en bevatte daarnaast specifieke bepalingen voor de zgn. intellectuele bouwberoepen. Wat moet je hierover precies weten als je in de bouwsector actief bent?

Verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Waasmunster

Sinds 2006 moeten architecten bij wet verplicht een verzekering onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof besliste in 2007 echter dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich wel verzekeren, andere partijen in het bouwgebeuren niet. Met de wet-Peeters-Borsus werd deze discriminatie weggewerkt.

Bouwbedrijven in Waasmunster: wat houdt de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in?

Wet-Peeters I

De wet bevat een verzekeringsplicht voor architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren inzake de wind- en waterdichte ruwbouw. De verzekering heeft enkel betrekking op gebouwen in België die voornamelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning. Er wordt dekking verleend voor gebreken (met inbegrip van de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.

-       Volgende bedragen zijn verzekerd:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw indien dan € 500.000.

o   € 500.000 indien de wederopbouwwaarde van het gebouw hoger is dan € 500.000.

-       Er  zijn een aantal uitsluitingen, zoals esthetische schade.

 

Het is mogelijk om in één polis je eigen 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Wet-Peeters II

Op basis van deze wet moeten architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters, ingenieurs hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verzekeren voor alle onroerende werken, maar niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wel bijvoorbeeld voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht is niet van toepassing op aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Waasmunster: betere bescherming van de consument?

Het antwoord hierop is tweeledig:

·      Ja, in geval van een faillissement bij een aannemer.

·      Neen, aangezien er meer ruimte voor discussie is. Vroeger kon de consument zich enkel tot de architect richten bij een schade, nu kan hij meerdere partijen aanspreken, wat uiteraard voer voor discussies kan zijn …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Waasmunster: verzekeringsattest

Alle ondernemingen die bij een werf betrokken zijn, dienen een verzekeringsattest te bezorgen aan de architect en de bouwheer vóór ze aan de werken beginnen. Dat attest krijg je van je verzekeringsmakelaar. De architect moet vóór de start van de werken checken of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun verzekeringsmaatschappij. Voor zichzelf dient de architect over zo’n attest te beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Waasmunster: wat als je geen verzekering afsluit?

Dan loop je het risico op een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Waasmunster: vragen?

Ben je een aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht