Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor de bouwsector in Temse: wat moet je weten?

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters I (alias de wet-Peeters-Borsus) in voege. Die wet maakt een verzekering 10-jarige aansprakelijkheid verplicht voor aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (elektriciens, schilders, maar ook architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …). In 2019 werd de wet-Peeters II (ook de wet Peeters-Ducarme genoemd) van kracht. Die leverde een aantal verduidelijkingen en verbeteringen op omtrent de eerste wet en omvatte ook specifieke bepalingen voor de intellectuele bouwberoepen. Wat moet je hierover zeker weten?

Architecten zijn al sinds 2006 verplicht om een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof vond een jaar later echter dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich verzekeren, maar andere bouwactoren niet. De wet-Peeters-Borsus maakte komaf met deze discriminatie.

Bouwbedrijven in Temse: wat houdt de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in op basis van beide wetten?

Wet-Peeters I

De wet lanceert een verzekeringsplicht voor architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren aangaande een wind- en waterdichte ruwbouw. Het verzekeringscontract betreft alleen gebouwen in België die vooral bestemd zijn voor particuliere bewoning. Gebreken (incl. de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten, zijn verzekerd.

-       Volgende kapitalen zijn gedekt:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw als die < € 500.000.

o   € 500.000 als de wederopbouwwaarde > € 500.000.

-       Sommige waarborgen zijn niet gedekt, zoals esthetische schade.

Je kan in één verzekeringscontract je persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van de onderaannemers opnemen.

Wet-Peeters II

Op basis van de wet-Peeters II dienen architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters, ingenieurs hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht te verzekeren voor alle onroerende werken, maar niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wel voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht is niet van kracht voor aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Temse: is de consument hiermee beter af?

Ja en neen.

·      Ja, als een aannemer failliet gaat.

·      Neen, aangezien er meer ruimte voor discussie is. In het verleden kon de consument enkel de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op extra discussies achteraf …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Temse: verzekeringsattest

Alle bouwondernemingen die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest doorsturen naar de architect en de bouwheer vooraleer ze de werken aanvatten. Je verzekeringsmakelaar bezorgt je dit attest. De architect moet vóór de start van de werken nagaan of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun maatschappij. Voor zichzelf dient een architect zelf over een verzekeringsattest te beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Wat als je geen verzekering afsluit voor je verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in Temse?

Dan krijg je mogelijk een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Temse: meer weten?

Ben je aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht