Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor bouwbedrijven in Stekene: wat moet je weten?

Sinds juli 2018 is de wet-Peeters-Borsus van toepassing. Die verplicht aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (elektriciens, schilders, architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …) om hun 10-jarige aansprakelijkheid af te dekken. Een jaar later trad de wet-Peeters-Ducarme in voege. Die bracht enkele verduidelijkingen en verbeterpunten aan in de eerste wet en had ook specifieke bepalingen voor de zgn. intellectuele bouwberoepen. Wat moet je zeker weten als je in de bouwsector actief bent?

Sinds 2006 al zijn architecten wettelijk verplicht om een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof oordeelde een jaar later evenwel dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich wel verzekeren, andere partijen in het bouwproces niet. Met de wet-Peeters-Borsus werd komaf gemaakt met deze discriminatie.

Bouwbedrijven in Stekene: verzekering 10-jarige aansprakelijkheid

Wat zeggen de wetten over je verzekeringsplicht?

Wet-Peeters-Borsus  (Wet-Peeters I)

De wet verplicht een verzekering voor architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren voor de wind- en waterdichte ruwbouw. De polis betreft enkel gebouwen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning. Er wordt verzekeringsdekking verleend voor gebreken (met inbegrip van de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.

-       Volgende kapitalen zijn verzekerd:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw als die lager ligt dan € 500.000.

o   € 500.000 als de wederopbouwwaarde van het gebouw hoger is dan € 500.000.

-       Er  zijn een aantal waarborgen uitgesloten, zoals esthetische schade.

Het is geen enkel probleem om in één verzekeringspolis je persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Wet-Peeters-Ducarme (Wet-Peeters II)

Architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters en ingenieurs dienen hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht te verzekeren voor alle onroerende werken, maar niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wel onder andere voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht geldt niet voor aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Stekene: goed voor de consument?

·      Ja, als hij geconfronteerd wordt met een faillissement bij een aannemer.

·      Neen, omdat er meer ruimte voor discussie ontstaat. In het verleden kon de consument enkel de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op extra discussies achteraf …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Stekene: verzekeringsattest

Alle bedrijven die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest doorgeven aan de architect en de bouwheer vooraleer ze aan de werken mogen beginnen. Dat attest krijg je van je makelaar. De architect moet vóór de start van de werken controleren of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun verzekeraar. Zelf dient hij over zo’n attest te beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Stekene: wat als je geen verzekering afsluit?

Dan riskeer je een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Stekene: vragen?

Ben je een aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht