Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor bouwbedrijven in Sint-Niklaas: wat moet je weten?

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters I (alias de wet-Peeters-Borsus) van kracht. Die wet verplicht aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (aannemers, elektriciens, schilders, maar ook architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …) om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Een jaar later trad de wet-Peeters II (alias de wet Peeters-Ducarme) in voege. Die bracht een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aan omtrent de eerste wet en had ook specifieke bepalingen voor de zgn. intellectuele bouwberoepen. Wat moet je hierover weten als je in de bouwsector actief bent?

 

Sinds 2006 al zijn architecten wettelijk verplicht om een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof oordeelde een jaar later evenwel dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich wel verzekeren, andere partijen in het bouwproces niet. Met de wet-Peeters-Borsus werd komaf gemaakt met deze discriminatie.

Bouwbedrijven in Sint-Niklaas: wat houdt de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in op basis van beide wetten?

Wet-Peeters I

De wet voert een verzekeringsplicht in voor architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren met betrekking tot de wind- en waterdichte ruwbouw. De polis heeft enkel betrekking op gebouwen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning. Er wordt dekking verleend voor gebreken (met inbegrip van de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.

-       Volgende bedragen zijn verzekerd:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw als die lager ligt dan € 500.000.

o   € 500.000 als de wederopbouwwaarde van het gebouw hoger is dan € 500.000.

-       Er  zijn een aantal uitsluitingen, zoals esthetische schade.

Het is perfect mogelijk om in één polis je persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Wet-Peeters II

Op basis van deze wet moeten architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters, ingenieurs hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht verzekeren voor alle onroerende werken, maar niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wel bijvoorbeeld voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht geldt niet voor aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Sint-Niklaas: is de consument hierdoor beter beschermd?

Het antwoord hierop is tweeledig:

·      Ja, ingeval hij geconfronteerd wordt met een faillissement bij een aannemer.

·      Neen, in die zin dat er meer ruimte voor discussie ontstaat. Vroeger kon de consument enkel de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op veel discussies achteraf …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Sint-Niklaas: verzekeringsattest

Alle bedrijven die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest bezorgen aan de architect en de bouwheer vooraleer ze aan de werken beginnen. Dat attest krijg je van je makelaar, van ons dus. De architect krijgt er dus een controletaak bij. Hij moet vóór de start van de werken nagaan of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun verzekeraar. Voor zichzelf dient hij over zo’n attest te beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Sint-Niklaas: wat als je geen verzekering afsluit?

Sluit je geen verzekering af, dan loop je het risico op een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Sint-Niklaas: vragen?

Ben je een aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht