Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor bouwbedrijven in Hamme: wat moet je weten?

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters I (ook de wet-Peeters-Borsus genoemd) van kracht. Die wet verplicht aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (aannemers, elektriciens, schilders, maar ook architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …) om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Een jaar later trad de wet-Peeters II (of de wet Peeters-Ducarme) in werking. Die bracht een aantal verduidelijkingen en verbeteringen aan omtrent de eerste wet en had ook specifieke bepalingen voor de zgn. intellectuele bouwberoepen. Wat moet je hierover weten als je in de bouwsector actief bent?

Sinds 2006 al zijn architecten bij wet verplicht om een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof oordeelde in 2007 evenwel dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich wel verzekeren, andere partijen in het bouwproces niet. Met de wet-Peeters-Borsus werd dit aangepakt.

Bouwbedrijven in Hamme: wat is de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid?

Wet-Peeters I

De wet voert een verzekeringsplicht in voor architecten, stabiliteitsingenieurs en aannemers die werken uitvoeren met betrekking tot de wind- en waterdichte ruwbouw. De polis gaat enkel over gebouwen in België die hoofdzakelijk bestemd zijn voor particuliere bewoning. Er wordt dekking verleend voor gebreken (met inbegrip van de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.

-       Volgende waarborgen zijn gedekt:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw als die lager is dan € 500.000.

o   € 500.000 als de wederopbouwwaarde van het gebouw meer bedraagt dan € 500.000.

-       Er  zijn een aantal uitsluitingen, bijvoorbeeld esthetische schade.

Het is perfect mogelijk om in één polis je persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Wet-Peeters II

Op basis van deze wet dienen architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters en ingenieurs hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht te verzekeren voor alle onroerende werken. Niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid, maar bijvoorbeeld wel voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht geldt niet voor aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Hamme: verzekeringsattest

Alle bedrijven die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest bezorgen aan de architect en de bouwheer vooraleer ze de werken aanvangen. Dat attest krijg je van je makelaar, van Fitrama dus. De architect krijgt er dus een controletaak bij. Hij moet vóór de start van de werken nagaan of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun verzekeraar. Voor zichzelf dient hij over zo’n attest te beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Hamme: wat als je geen verzekering hebt?

Sluit je geen verzekering af, dan loop je het risico op een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Hamme: is de consument hierdoor beter beschermd?

Het antwoord hierop is dubbel:

·      Ja, ingeval een aannemer failliet gaat.

·      Neen: vroeger kon de consument alleen de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op veel discussies achteraf …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Hamme: vragen?

Ben je aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht