Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid voor bouwbedrijven in Beveren: wat moet je weten?

Sinds 1 juli 2018 is de wet-Peeters I (alias de wet-Peeters-Borsus) van kracht. Die wet verplicht aannemers en andere bedrijven in de bouwsector (aannemers, elektriciens, schilders, maar ook architecten, landmeter-experts, veiligheidscoördinatoren …) om hun 10-jarige aansprakelijkheid te verzekeren. Een jaar later trad de wet-Peeters II (alias de wet Peeters-Ducarme) in voege. Die verduidelijkt en verbetert de eerste wet en bevat voorts specifieke bepalingen voor de zgn. intellectuele bouwberoepen. Wat moet je zeker weten als je in de bouwsector actief bent?

Sinds 2006 al zijn architecten wettelijk verplicht om een verzekering te onderschrijven voor hun 10-jarige aansprakelijkheid. Het Grondwettelijk Hof oordeelde een jaar later evenwel dat er sprake was van discriminatie: architecten moesten zich wel verzekeren, andere partijen in het bouwproces niet. Met de wet-Peeters-Borsus werd komaf gemaakt met deze discriminatie.

Bouwbedrijven in Beveren: wat houdt de verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in op basis van beide wetten?

Wet-Peeters I

De wet voert een verzekeringsplicht in voor aannemers, architecten en die werken uitvoeren met betrekking tot de wind- en waterdichte ruwbouw. De verzekering heeft enkel betrekking op gebouwen in België die vooral bestemd zijn voor particuliere bewoning. Er wordt verzekeringsdekking verleend voor gebreken (met inbegrip van de waterdichtheid) die de stabiliteit en soliditeit van de gesloten ruwbouw aantasten.

-       Volgende bedragen zijn verzekerd:

o   de wederopbouwwaarde van het gebouw als die lager is dan € 500.000.

o   € 500.000 als de wederopbouwwaarde van het gebouw hoger ligt dan € 500.000.

-       Er  zijn een aantal uitgesloten waarborgen, zoals esthetische schade.

Het is perfect mogelijk om in één verzekering je persoonlijke 10-jarige aansprakelijkheid en die van je onderaannemers te verzekeren.

Wet-Peeters II

Op basis van deze wet moeten architecten, interieurarchitecten, landschapsarchitecten, EPB-adviseurs, veiligheidscoördinatoren, landmeters, ingenieurs hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid verplicht afdekken via een verzekering voor alle onroerende werken. Niet voor hun tienjarige aansprakelijkheid, maar bijvoorbeeld wel voor de kleine gebreken. Deze verzekeringsplicht geldt niet voor aannemers!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Beveren: boetes

Sluit je geen verzekering af, dan loop je het risico op een stevige boete!

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Beveren: verzekeringsattest

Alle bedrijven die bij een werf betrokken zijn, moeten een verzekeringsattest bezorgen aan de architect en de bouwheer vóór ze aan de werken beginnen. Dat attest krijg je van je verzekeringsmakelaar, van ons dus. De architect krijgt er dus een controletaak bij. Hij moet vóór de start van de werken checken of de ruwbouwaannemer en stabiliteitsingenieur hun verzekeringsattest voor hun 10-jarige aansprakelijkheid opgevraagd hebben bij hun verzekeringsmaatschappij. Voor zichzelf moet hij over zo’n attest beschikken voor zijn woningbouwprojecten.

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Beveren: is de consument hierdoor beter beschermd?

Ja en neen:

·      Ja, als hij geconfronteerd wordt met een failliete aannemer.

·      Neen, want er ontstaat meer ruimte voor discussie. Vroeger kon de consument enkel de architect aanspreken bij een schade, nu kan hij zich tot meerdere partijen richten. Met het risico op veel discussies nadien …

Verzekering 10-jarige aansprakelijkheid Beveren: vragen?

Ben je een aannemer, architect, studiebureau, veiligheidscoördinator … en wil je weten waarvoor jij je precies moet verzekeren?

Maak dan meteen een afspraak.

Terug naar overzicht