Individuele Pensioentoezegging (IPT): een win-win-win voor zelfstandigen met een vennootschap in Temse

Als u als zelfstandige de levensstandaard van tijdens uw professionele carrière wilt voortzetten tijdens uw pensioen, hebt u vast en zeker een aanvullend spaarpotje nodig. Een Individuele PensioenToezegging (IPT) is de perfecte manier om van een zorgeloze pensionering te kunnen genieten. In dit artikel leggen we uit wat een IPT inhoudt, wie er beroep op kan doen en wat de voordelen zijn.

IPT voor zelfstandigen met een vennootschap in Temse

Het is algemeen geweten dat werknemers en ambtenaren een ruimer pensioen ontvangen dan zelfstandigen. Om financiële zorgen in de toekomst zo veel mogelijk te vermijden, is het een uitstekend idee om nu al aan een extra pensioenspaarpotje te beginnen. Bent u een zelfstandige die in een vennootschap werkt? Dan is een Individuele PensioenToezegging een bijzonder interessante optie voor u.

Individuele Pensioentoezegging: hoeveel mag u storten?

Uw vennootschap sluit de IPT af, betaalt de premies uit en spaart zo voor uw pensioen.

Via de 80%-regel kan je weten hoeveel uw vennootschap wettelijk gezien jaarlijks naar de IPT mag overschrijven. Die regel stelt dat de som van uw wettelijk- en aanvullend bedrijfspensioen nooit hoger dan 80% van uw laatste, normale brutobezoldiging mag liggen. Onder die brutobezoldiging vallen ook de extralegale voordelen die u ontvangt (maaltijdcheques, laptop, bedrijfswagen…).

Aarzel niet om een afspraak te maken. Wij staan steeds voor u klaar en berekenen wat uw maximale jaarpremie is.

Voordelen van een IPT voor zelfstandigen in Temse

Zelfstandigen hebben drie voorname redenen om een IPT af te sluiten:

 • U kunt een gedeelte van uw IPT gebruiken om in vastgoed te investeren. Zo doet u uzelf een goedkope lening cadeau.
 • U vult eenvoudig uw pensioen aan.
 • Doordat de premies volledig als beroepskost aftrekbaar zijn, daalt de belastbare winst van uw vennootschap, bijgevolg moet u ook minder vennootschapsbelastingen betalen.

Welke andere voordelen biedt een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen in Temse?

 • Een IPT is eenvoudig samen te nemen met andere aanvullende pensioenplannen zoals pensioensparen, langetermijnsparen en een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen).
 • Omdat de vennootschap de premies uitbetaalt, moet u uw privévermogen niet aanspreken.
 • U bent steeds zelf de begunstigde van het contract. Dus ook als uw vennootschap failliet gaat, bent u beschermd.

Aanvullende waarborgen aan uw IPT toevoegen

Er zijn heel wat aanvullende waarborgen die u in uw IPT kunt opnemen. En dat is een slim idee: de premies liggen heel wat lager dan wanneer u er aparte verzekeringen voor zou afsluiten en uzelf en uw gezin zijn financieel beter beschermd.

 • Overlijdenswaarborg

Het verzekerde kapitaal wordt aan uw nabestaanden uitbetaald, als u vóór de eindvervaldag van het contract komt te overlijden.

 • Premievrijstelling

In het geval van arbeidsongeschiktheid betaalt de verzekeraar uw premie verder, zodat u ook dan voor een aanvullend pensioen blijft sparen.

 • Ongevalsdekking

Uw nabestaanden krijgen een extra kapitaal uitgekeerd indien u in een ongeluk overlijdt.

 • Dekking arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als gevolg van een ongeval of ziekte lange tijd arbeidsongeschikt bent, wordt uw inkomensdaling beperkt door een maandelijkse rente.

IPT: wat is een backservice of inhaalpremie?

De inkomsten van zelfstandigen kunnen sterk schommelen. U bent niet verplicht om elk jaar een premie in de IPT te storten. U kunt dus best eens een jaar overslaan, want u hebt steeds de mogelijkheid om dat jaar in te halen tijdens een goed boekjaar.

De fiscale ruimte die in het verleden niet is opgevuld, kunt u aan de hand van een backservice of inhaalpremie alsnog benutten. U mag tot tien jaar vóór de oprichting van de vennootschap terug om premies te storten. Fitrama helpt u bij de berekening van de jaarlijkse premie die u mag storten en we kijken voor u of er nog ruimte is voor een backservice of inhaalpremie.

Welk rendement levert een IPT op voor zelfstandigen in Temse?

Welk beleggingsprofiel u heeft, bepaalt welke formule voor een IPT het best bij u en uw vennootschap past:

 • Tak 21

U beschikt met deze formule over absolute zekerheid. Tak 21 geeft u een kapitaalsgarantie en een (beperkt) gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Wat nog positief is aan deze formule is dat door de lage rentestanden de gewaarborgde intrestvoet de voorbije jaren sterk gedaald is.

 • Tak 23

De premies van uw IPT worden met deze formule in één of meerdere beleggingsfondsen geïnvesteerd. Het succes van de fondsen bepaalt uw rendement. Als ze het goed doen, kunt u een hoger rendement dan in tak 21 behalen. Maar als ze minder presteren, is er een kans om geld te verliezen. Door in meerdere fondsen, met verschillende risicoklassen te beleggen, minimaliseert u de risico’s zo veel mogelijk.

 • Combinatie tak 21 en tak 23

Door beide takken te combineren, benut u zowel de zekerheid van tak 21, als het mogelijke extra kapitaal van tak 23. U kunt uw premies beleggen in tak 21 en de toegekende winstdeelnames in tak 23 of u kunt uw premies verdelen – in een verhouding naar keuze – over tak 21 en 23.

Individuele Pensioentoezegging: wanneer wordt dit uitgekeerd?

Pas als u officieel met pensioen gaat of aan de voorwaarden voldoet om met vervroegd pensioen te gaan, krijgt u uw IPT uitgekeerd. U kunt echter op een andere manier ook voor uw pensioen al van uw IPT profiteren: door een gedeelte van de reserve in een vastgoedproject te steken.

Offerte voor uw IPT

Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Of u nu al een IPT hebt of niet: Fitrama berekent hoeveel geld u jaarlijks in uw IPT mag storten, welke inhaalpremie mogelijk is en of u wel de voordeligste tarieven op de markt geniet. Tijdens een afspraak bekijken we hoe onze experten je van dienst kunnen zijn.

Terug naar overzicht