Individuele Pensioentoezegging (IPT): een win-win-win voor zelfstandigen met een vennootschap in Sint-Niklaas

Als u als zelfstandige dezelfde levensstandaard van uw professionele carrière wilt behouden tijdens uw pensioen, zult u zelf voor een aanvullend pensioenpotje moeten zorgen. Een interessante optie om extra te sparen voor uw oude dag is een Individuele PensioenToezegging (IPT). Hoort u het nu in Keulen donderen? Wij leggen u in dit artikel uit wat een IPT is, wie er een beroep op kan doen en wat de voordelen zijn.

IPT voor zelfstandigen met een vennootschap in Sint-Niklaas

Zelfstandigen krijgen gemiddeld een lager wettelijk pensioen dan werknemers en ambtenaren. Daarom is het een verstandig idee om nu wat extra geld opzij te zetten voor later. Bent u een zelfstandige met een vennootschap? Dan is het afsluiten van een IPT daarvoor een uitstekende optie.

Individuele Pensioentoezegging: hoeveel mag u storten?

Uw vennootschap sluit de IPT af, betaalt de premies en spaart zo voor uw pensioen.

Om te weten hoeveel geld u wettelijk gezien in de IPT mag storten, is er de 80%-regel. Die stelt dat de som van uw wettelijk- en aanvullend bedrijfspensioen niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste, normale brutobezoldiging. Naast uw loon vallen daar ook de extralegale voordelen die u ontvangt onder (bedrijfswagen, gsm, laptop…).

Fitrama berekent voor u hoeveel uw maximale jaarpremie bedraagt. Vraag meteen aan onze specialisten om dit voor u te berekenen.

Individuele Pensioentoezegging: wanneer wordt dit uitgekeerd?

Uw IPT wordt uitgekeerd op het moment dat u officieel met pensioen gaat of wanneer u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd wettelijk pensioen te gaan. Wil u graag vroeger al profiteren van uw Individuele Pensioentoezegging? Dat kan! U kunt immers een gedeelte van de reserve gebruiken voor een vastgoedproject.

Voordelen van een IPT voor zelfstandigen in Sint-Niklaas

Met een IPT wint u als zelfstandige drie keer:

 • U optimaliseert uw aanvullend pensioen.
 • Uw vennootschap kan de premies integraal aftrekken als beroepskost. Daardoor daalt de belastbare winst van uw vennootschap, waardoor u minder vennootschapsbelastingen moet betalen.
 • U kunt uw IPT zelfs gebruiken voor het kopen, bouwen of verbouwen van vastgoed en zo uzelf een goedkope lening cadeau doen.

Welke andere voordelen biedt een Individuele Pensioentoezegging (IPT) u?

 • U combineert het IPT gemakkelijk met andere aanvullende pensioenplannen, zoals een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen), pensioensparen en langetermijnsparen.
 • De vennootschap betaalt de premies, u moet uw privévermogen dus niet aanspreken.
 • U bent zelf de begunstigde van het contract. Zelfs in geval van een faillissement bent u beschermd.

IPT: wat is een backservice of inhaalpremie?

De premie die uw vennootschap elk jaar maximaal mag storten in de IPT wordt bepaald door de 80%-regel. Maar niet elk jaar is hetzelfde voor een zelfstandige. Als u eens een minder goed boekjaar kent, kunt u dat jaar beslissen om dat jaar geen premies te storten. U kunt deze nadien immers nog inhalen tijdens de jaren dat uw vennootschap beter presteert.

Zo kunt u immers een backservice of inhaalpremie storten. Daarmee kunt u de fiscale ruimte die u nog niet benut hebt uit het verleden alsnog invullen. U kunt premies storten voor alle jaren waarin u binnen de vennootschap werkte, alsook voor maximaal tien jaar vóór het oprichten van de vennootschap. Wij berekenen voor u hoeveel u jaarlijks mag storten en welke ruimte er nog is voor een backservice of inhaalpremie.

Welk rendement levert een IPT u op?

We bepalen samen met u uw beleggingsprofiel. Afhankelijk van dat profiel stellen wij u een beleggingsformule voor uw Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor:

 • Tak 21

Het voordeel van deze formule is dat u absolute zekerheid heeft. U geniet van een kapitaalsgarantie en een (beperkt) gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. Als gevolg van de lage rentestanden is de gewaarborgde intrestvoet de voorbije jaren evenwel sterk gedaald.

 • Tak 23

Bij deze formule worden de premies van uw IPT geïnvesteerd in één of meerdere beleggingsfondsen. Hoe die beleggingsfondsen het doen, bepaalt uw rendement. Presteren ze goed, dan kan u een hoger rendement behalen dan in tak 21. Doen ze het minder goed, dan loopt u het risico om geld te verliezen. Het is daarom aan te raden om voldoende te spreiden: beleg in meerdere fondsen, met verschillende risicoklassen.

 • Combinatie tak 21 en tak 23

??U kunt er ook voor kiezen om de zekerheid van tak 21 te combineren met het mogelijke extra rendement van tak 23. U kunt uw premies beleggen in tak 21 en de toegekende winstdeelnames in tak 23, of u kunt uw premie verdelen over tak 21 en 23 in een verhouding naar keuze.

Aanvullende waarborgen aan uw IPT toevoegen

U hebt de mogelijkheid om aanvullende waarborgen in uw IPT op te nemen, om zo uzelf en uw gezin financieel beter te beschermen. Een bijkomend voordeel is dat de premies voor aanvullende waarborgen een pak lager liggen dan wanneer u er aparte verzekeringen voor zou afsluiten. Het is dan ook verstandig om deze aanvullende dekkingen in uw IPT op te nemen:

 • Dekking arbeidsongeschiktheid

Is het door een ongeval of ziekte niet langer mogelijk om te werken? Deze waarborg zorgt ervoor dat u elke maand een rente ontvangt die uw inkomensdaling beperkt.

 • Ongevalsdekking

Als u aan de gevolgen van een ongeval overlijdt, wordt er een extra kapitaal uitbetaald.

 • Overlijdenswaarborg

Als u komt te overlijden vóór de eindvervaldag van het contract, krijgen uw nabestaanden het verzekerde kapitaal uitgekeerd.

 • Premievrijstelling

Als u arbeidsongeschikt wordt, betaalt de verzekeraar uw premie verder. Zo blijft u toch sparen voor uw pensioen.

Offerte voor uw IPT

Werkt u als zelfstandige met een vennootschap en hebt u nog geen IPT? Fitrama rekent snel voor u uit hoeveel u kunt storten en welke backservice nog mogelijk is. Hebt u wel al een IPT? Dan checken wij graag of u wel de voordeligste voorwaarden op de markt geniet. Maak snel een afspraak en we bekijken hoe Fitrama u kan helpen.

 

Terug naar overzicht