Individuele Pensioentoezegging (IPT): een win-win-win voor zelfstandigen met een vennootschap in Hamme

U wilt als zelfstandige vast en zeker de levensstandaard van uw professionele carrière tijdens uw pensioen behouden. U zult daarvoor wel zelf voor een aanvullend pensioenpotje moeten zorgen. Een Individuele PensioenToezegging (IPT) is voor u een interessante optie om aan pensioensparen te doen. In dit artikel leggen we u uit wat een IPT inhoudt, wie er beroep op kan doen en wat de voordelen zijn.

IPT voor zelfstandigen met een vennootschap in Hamme

Zelfstandigen krijgen wettelijk gezien een lager pensioen dan werknemers en ambtenaren. Het is dan ook verstandig om nu al wat extra geld opzij te zetten voor later. Bent u een zelfstandige met een vennootschap? Dan is een Individuele PensioenToezegging een aantrekkelijke optie.

Individuele Pensioentoezegging: hoeveel mag u storten?

Uw vennootschap sluit de IPT af, betaalt de premies uit en spaart zo voor uw pensioen.

Hoeveel u wettelijk gezien in de IPT mag storten, bepaalt de 80%-regel. Die stelt dat de som van uw wettelijk- en aanvullend bedrijfspensioen niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste, normale brutobezoldiging. Daaronder vallen naast uw loon ook de extralegale voordelen die u ontvangt (maaltijdcheques, bedrijfswagen, laptop…).

Onze specialisten berekenen voor u wat uw maximale jaarpremie is. Neem dus zeker contact met ons op om een afspraak te maken.

Welk rendement levert een IPT op voor zelfstandigen in Hamme?

Afhankelijk van uw beleggingsprofiel stellen wij een bepaalde beleggingsformule voor uw IPT voor:

 • Tak 21

Bij deze formule hebt u absolute zekerheid. U beschikt namelijk over een kapitaalsgarantie en een (beperkt) gewaarborgd rendement, mogelijk aangevuld met een winstdeelname. Als gevolg van de lage rentestanden, is de gewaarborgde intrestvoet de voorbije jaren sterk gedaald.

 • Tak 23

De premies van uw IPT worden geïnvesteerd in één of meerdere beleggingsfondsen. Uw rendement is afhankelijk van hoe de fondsen het doen. Presteren ze goed, dan kunt u een hoger rendement behalen dan in tak 21. Doen ze het minder, dan loopt u het risico om geld te verliezen. Het is hierbij belangrijk om uw premies voldoende te spreiden: beleg in meerdere fondsen, met verschillende risicoklassen.

 • Combinatie tak 21 en tak 23

U kunt ook beide takken combineren. Zo profiteert u zowel van de zekerheid van tak 21 als van het mogelijke extra rendement van tak 23. U kunt ervoor kiezen om uw premies te verdelen over tak 21 en 23 in een verhouding naar keuze of u kunt uw premies beleggen in tak 21 en de toegekende winstdeelnames in tak 23.

IPT: wat is een backservice of inhaalpremie?

De 80%-regel bepaalt hoe veel uw vennootschap jaarlijks mag storten in de IPT. Uiteraard is niet elk jaar hetzelfde voor een zelfstandige. Als u eens een minder goed boekjaar hebt, hoeft u dat jaar geen premie te storten. U kunt die immers nadien nog inhalen tijdens de jaren dat uw vennootschap uitstekend presteert.

De fiscale ruimte die u in het verleden niet benut hebt, kunt u namelijk met behulp van een backservice of inhaalpremie alsnog invullen. U kunt premies storten voor alle jaren waarin u binnen de vennootschap werkte tot maximaal tien jaar vóór de oprichting van de vennootschap. Wij berekenen graag voor u welke premie u wettelijk gezien jaarlijks mag storten en checken of er ergens nog ruimte is voor een backservice of inhaalpremie.

Voordelen van een IPT voor zelfstandigen in Hamme

Een IPT heeft drie voordelen, waar u als zelfstandige van geniet:

 • Door uw IPT te gebruiken om vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen, geeft u uzelf een goedkope lening cadeau.
 • Doordat de premies integraal afgetrokken kunnen worden als beroepskost, daalt de belastbare winst van uw vennootschap en moet u minder vennootschapsbelastingen betalen.
 • U vervolledigt uw aanvullend pensioen.

Welke andere voordelen biedt een Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor zelfstandigen in Hamme?

 • Uw vennootschap betaalt de premies, u moet uw privévermogen dus niet aanspreken.
 • Aangezien u zelf de begunstigde van het contract bent, bent u ook in het geval van een faillissement beschermd.
 • Het IPT is gemakkelijk te combineren met andere aanvullende pensioenplannen zoals langetermijnsparen, pensioensparen en een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen).

Individuele Pensioentoezegging: wanneer wordt dit uitgekeerd?

Uw IPT wordt uitgekeerd op het moment dat u officieel met pensioen gaat of wanneer u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan. U kunt echter ook al vroeger van uw IPT profiteren door een gedeelte van de reserve in een vastgoedproject te investeren.

Aanvullende waarborgen aan uw IPT toevoegen

Er zijn enkele aanvullende waarborgen die u in uw IPT kunt opnemen om uzelf en uw gezin financieel beter te beschermen. De premies daarvoor liggen ook een pak lager dan wanneer u er aparte verzekeringen voor zou afsluiten. Het is een verstandig idee om (een van) deze aanvullende dekkingen in uw IPT op te nemen:

 • Dekking arbeidsongeschiktheid

Wanneer u door een ongeval of ziekte lange tijd arbeidsongeschikt bent, ontvangt u elke maand een rente die uw inkomensdaling beperkt.

 • Premievrijstelling

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, betaalt de verzekeraar uw premie verder. Op die manier blijft u toch sparen voor een aanvullend pensioen.

 • Ongevalsdekking

Indien u als gevolg van een ongeval overlijdt, wordt er een extra kapitaal uitbetaald.

 • Overlijdenswaarborg

Het verzekerde kapitaal wordt uitgekeerd aan uw nabestaanden, als u komt te overlijden vóór de eindvervaldag van het contract.

Offerte voor uw IPT

Werkt u als zelfstandige in een vennootschap en hebt u nog geen IPT afgesloten? Fitrama rekent voor u uit hoeveel u kunt storten en welke backservice mogelijk is. Hebt u wel al een IPT afgesloten? Dan bekijken we of u wel de voordeligste voorwaarden op de markt geniet. Maak snel een afspraak en we bespreken hoe Fitrama u van dienst kan zijn.

Terug naar overzicht