Individuele Pensioentoezegging (IPT): een win-win-win voor zelfstandigen met een vennootschap in Beveren

Wilt u als zelfstandige tijdens uw pensioen de levensstandaard van uw professionele carrière behouden? Dan zult u zelf voor een aanvullend pensioenpotje moeten zorgen. Een Individuele PensioenToezegging (IPT) is een interessante optie om te sparen voor uw oude dag. Hebt u geen idee wat zo’n IPT is? Wij leggen u in dit artikel uit wat het is, wie er beroep op kan doen en wat de voordelen zijn.

IPT voor zelfstandigen met een vennootschap in Beveren

Aangezien zelfstandigen gemiddeld een lager wettelijk pensioen krijgen dan werknemers en ambtenaren, is het een verstandig idee om nu al wat centjes opzij te zetten voor later. Hebt u als zelfstandige een vennootschap? Dan is een IPT daar perfect voor.

Voordelen van een IPT voor zelfstandigen in Beveren

U geniet als zelfstandige met een IPT van drie voordelen:

 • De premies kunnen integraal afgetrokken worden als beroepskost. Daardoor daalt de belastbare winst van uw vennootschap en zult u minder vennootschapsbelastingen moeten betalen.
 • U vervolledigt uw aanvullend pensioen.
 • U kunt uw IPT ook gebruiken om vastgoed te kopen, bouwen of verbouwen. Op die manier doet u uzelf een goedkope lening cadeau.

Welke andere voordelen biedt een Individuele Pensioentoezegging (IPT)?

 • Omdat u zelf de begunstigde van het contract bent, bent u zelfs in het geval van een faillissement beschermd.
 • U moet uw privévermogen niet aanspreken, de vennootschap betaalt de premies.
 • U combineert het IPT eenvoudig met andere aanvullende pensioenplannen, zoals pensioensparen, langetermijnsparen en een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Voor Zelfstandigen).

IPT: wat is een backservice of inhaalpremie?

Welke premie uw vennootschap elk jaar maximaal mag storten in de IPT, bepaalt de 80%-regel. Maar niet elk jaar is hetzelfde voor een zelfstandige. Als u eens een minder jaar hebt, kunt u kiezen om voor dat jaar geen premie te storten. U kunt die namelijk nadien nog inhalen tijdens de jaren dat de prestaties van uw vennootschap beter zijn.

U kunt immers een backservice of inhaalpremie storten. De fiscale ruimte die u in het verleden niet benut hebt, kunt u zo alsnog invullen. U kunt premies storten voor alle jaren waarin u binnen de vennootschap werkte tot maximaal tien jaar vóór het oprichten van de vennootschap. Wij berekenen voor u welke premie u jaarlijks mag storten en bekijken of er nog ruimte is voor een backservice of inhaalpremie.

Individuele Pensioentoezegging: hoeveel mag u storten?

Uw vennootschap sluit de IPT af, keert de premies uit en spaart zo voor uw pensioen.

De 80%-regel bepaalt hoeveel u wettelijk gezien in de IPT mag storten. Die regel stelt dat de som van uw wettelijk- en aanvullend bedrijfspensioen niet hoger mag zijn dan 80% van uw laatste, normale brutobezoldiging. Daar vallen naast uw loon ook de extralegale voordelen die u ontvangt onder (bedrijfswagen, gsm, laptop…).

Neem gerust contact met ons op. Onze specialisten berekenen voor u wat uw maximale jaarpremie is.

Individuele Pensioentoezegging: wanneer wordt dit uitgekeerd?

Op het moment dat u officieel met pensioen gaat of wanneer u voldoet aan de voorwaarden om met vervroegd pensioen te gaan, wordt uw IPT uitgekeerd. U kunt ook al vroeger van uw IPT profiteren door een gedeelte van de reserve te gebruiken voor een vastgoedproject.

Welk rendement levert een IPT u op?

Samen met u bepalen we wat uw beleggingsprofiel is. Afhankelijk van dat profiel stellen wij een beleggingsformule voor uw IPT voor:

 • Tak 21

Deze formule heeft als voordeel dat u absolute zekerheid heeft. U beschikt over een kapitaalsgarantie en een (beperkt) gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname. De gewaarborgde intrestvoet is de voorbije jaren sterk gedaald, als gevolg van de lage rentestanden.

 • Tak 23

Hier worden de premies van uw IPT geïnvesteerd in één of meerdere beleggingsfondsen. Hoe de fondsen het doen, bepaalt uw rendement. Als ze goed presteren, dan kunt u een hoger rendement behalen dan in tak 21. Als ze het minder goed doen, loopt u het risico om geld te verliezen. Het is dan ook belangrijk om voldoende te spreiden: beleg in meerdere fondsen, met verschillende risicoklassen.

 • Combinatie tak 21 en tak 23

U kunt ook de zekerheid van tak 21 met het mogelijke extra rendement van tak 23 combineren. U kunt uw premies verdelen over tak 21 en 23 in een verhouding naar keuze of u kunt uw premies beleggen in tak 21 en de toegekende winstdeelnames in tak 23.

Aanvullende waarborgen aan uw IPT toevoegen

Om uzelf en uw gezin financieel beter te beschermen, hebt u de mogelijkheid om aanvullende waarborgen in uw IPT op te nemen. De premies liggen daarvoor een pak lager dan wanneer u er aparte verzekeringen voor zou afsluiten. Het is dan ook een uitstekend idee om deze aanvullende dekkingen in uw IPT op te nemen:

 • Ongevalsdekking

Er wordt een extra kapitaal uitbetaald, als u ten gevolge van een ongeval komt te overlijden.

 • Overlijdenswaarborg

Uw nabestaanden krijgen het verzekerde kapitaal uitgekeerd, als u overlijdt vóór de eindvervaldag van het contract.

 • Dekking arbeidsongeschiktheid

U ontvangt elke maand een rente die uw inkomensdaling beperkt, in het geval dat u door een ongeval of ziekte niet langer kunt werken.

 • Premievrijstelling

In het geval van arbeidsongeschiktheid, betaalt de verzekeraar uw premie verder. Zo blijft u toch sparen voor een aanvullend pensioenpotje.

Offerte voor uw IPT

Hebt u nog geen IPT en werkt u als zelfstandige met een vennootschap? Fitrama staat voor u klaar. We rekenen snel voor u uit hoeveel u kunt storten en welke inhaalpremie nog mogelijk is. Hebt u wel al een IPT? Dan kijken wij of u wel de voordeligste voorwaarden op de markt geniet. Maak meteen een afspraak en we bespreken samen hoe Fitrama u van dienst kan zijn.

Terug naar overzicht