Gewaarborgd inkomen: een verstandige zet voor elke zelfstandige in Sint-Niklaas

Om ervoor te zorgen dat u als zelfstandige in Sint-Niklaas voldoende inkomsten hebt tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid sluit u een polis gewaarborgd inkomen af. De bijdrage die u van uw ziekenfonds ontvangt, is namelijk slechts een fractie van uw normale loon.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Sint-Niklaas: loon verzekeren

De inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid is aanzienlijk. Hou er bovendien rekening mee dat uw vaste kosten nagenoeg dezelfde blijven. Het wordt dus een stuk lastiger om financieel rond te komen.

Met een verzekering gewaarborgd inkomen kunt u zich indekken tegen inkomensverlies. U kunt maximaal 100% van uw loon verzekeren, al wordt dat bij sommige verzekeraars beperkt tot 80%. U kunt er ook voor kiezen om een minder groot percentage van uw loon te verzekeren, waardoor u ook een lagere premie moet betalen voor uw verzekering.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Sint-Niklaas: voordelen

Een verzekering gewaarborgd inkomen biedt heel wat voordelen.

  • De verzekering beschermt uw levensstandaard, zodat u ook uw financiële verplichtingen zoals de huishuur of een lening, kunt vervullen, wanneer u arbeidsongeschikt bent.
  • Alle premies zijn volledig fiscaal aftrekbaar van de beroepsinkomsten. Dat geldt zowel voor zelfstandigen in een eenmanszaak of met een vennootschap. 
  • De uitkering wordt belast als een vervangingsinkomen (wat minder zwaar is dan reguliere inkomsten) als ze inkomensverlies afdekt.
  • U kunt uw polis op maat samenstellen: u kiest zelf de hoogte van het verzekerde loon, de wachttijd… U kunt deze verzekering aangaan tot uw pensioenleeftijd of voor een beperkte periode.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Sint-Niklaas: overlijdensdekking

U kunt, naast een uitkering bij arbeidsongeschiktheid, nog een overlijdensdekking in uw polis opnemen. Contacteer Fitrama om dit te bespreken.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Sint-Niklaas: premies

De premie die u betaalt, hangt af van enkele factoren:

  • Uw leeftijd

Hoe jonger u bent wanneer u de verzekering afsluit, hoe goedkoper de polis.

  • Uw gezondheidstoestand en levensstijl

Hoe gezonder u bent, hoe goedkoper de polis. Hetzelfde geldt voor uw levensstijl: hoe gezonder u leeft – bijvoorbeeld roken versus niet-roken – hoe lager de premie.

  • De verzekerde uitkering

Hoe hoger het loon is dat u wenst te verzekeren, hoe hoger de premie zal zijn.

  • De wachttijd

Bij het afsluiten van de polis wordt een wachttijd van minimaal 30 en maximaal 360 dagen gekozen. Pas na afloop van die periode zal u een uitkering ontvangen. Stel dat uw wachttijd 30 dagen bedraagt. Dat betekent dat u een uitkering zult krijgen vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

  • Uw beroepsactiviteit

Voor sommige beroepen ligt de premie hoger dan voor andere. Dat heeft onder andere te maken met de fysieke risico’s die bepaalde beroepen meebrengen.

  • De tarificatie van de verzekeringsmaatschappij

Verzekeraars zijn actief in een zeer concurrentiële sector. In functie van hun bedrijfsstrategie zullen ze voor bepaalde risico’s een voordeligere premie hanteren dan voor andere. Contacteer ons om te weten te komen welke polis het best voor u geschikt is.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Sint-Niklaas: contact

Zit u nog met vragen over gewaarborgd inkomen? Neem dan zeker contact met ons op. Fitrama gaat voor u op zoek naar een oplossing op maat.

Terug naar overzicht