Gewaarborgd inkomen: een verstandige zet voor elke zelfstandige in Lokeren

Als u wilt garanderen dat u ook in tijden van arbeidsongeschiktheid voldoende inkomsten hebt, dan is een polis gewaarborgd inkomen een slim idee. Iedereen die voor een langere periode arbeidsongeschikt is, krijgt van zijn ziekenfonds een bijdrage. Als zelfstandige is dat bedrag echter maar een fractie van uw normale loon.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Lokeren: de voordelen

Met een verzekering gewaarborgd inkomen, profiteert u van heel wat voordelen:

  • Er wordt verzekerd dat u ook in een periode van arbeidsongeschiktheid, uw financiële verplichtingen (de huishuur, een lening …) kunt blijven volbrengen.
  • De uitkering wordt belast als een vervangingsinkomen, aangezien de uitkering inkomensverlies afdekt. Die belasting ligt lager dan bij reguliere inkomsten.
  • U bent vrij om uw polis volledig op maat samen te stellen: u kiest zelf het verzekerde loon, de periode van verzekering, de wachttijd …
  • De premies zijn steeds volledig fiscaal aftrekbaar van de beroepsinkomsten van uw vennootschap of eenmanszaak.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Lokeren: loon verzekeren

U krijgt te maken met een aanzienlijke inkomstenterugval, wanneer u door een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt. Uw vaste kosten blijven gewoon doorlopen, wat het een stuk moeilijker maakt om financieel rond te komen.

Als u een verzekering gewaarborgd inkomen afsluit, wordt uw inkomensverlies gedekt. U kunt hoogstens 100% van uw loon verzekeren, sommige verzekeraars beperken dat tot 80%. Afhankelijk van het percentage van uw loon dat u wilt verzekeren, betaalt u een hogere of lagere premie. Hoe meer loon u wilt verzekeren, hoe meer u voor de premie zult moeten betalen.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Lokeren: premies

Er zijn enkele factoren die invloed hebben op de premie die u moet betalen:

  • Uw beroepsactiviteit

Uw premie zal hoger of lager liggen naargelang de fysieke risico’s die aan uw job verbonden zijn.

  • De tarificatie van de verzekeringsmaatschappij

De verzekeringswereld is een enorm concurrentiële markt. Afhankelijk van hun bedrijfsstrategie zullen verzekeraars voor sommige risico’s lagere tarieven hanteren dan voor andere. Neem meteen contact met ons op om te weten te komen welke polis het meest geschikt is voor u.

  • De wachttijd

U moet een wachttijd tussen de 30 en de 360 dagen kiezen, wanneer u een polis afsluit. Na afloop van die wachttijd, krijgt u uw uitkering. Neem nu dat u voor een periode van 60 dagen kiest. Dan ontvangt u vanaf de 61ste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering. Hoe korter de wachttijd is, hoe hoger de premie ligt.

  • Uw leeftijd

Hoe ouder u bent wanneer u de verzekering afsluit, hoe duurder de polis zal zijn.

  • Uw levensstijl en gezondheidstoestand

Hebt u een vlekkeloze gezondheid? Dan zult u een lagere premie moeten betalen dan iemand die bijvoorbeeld rookt. Hoe gezonder u leeft, hoe goedkoper de polis zal zijn.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Lokeren: overlijdensdekking

Naast een uitkering arbeidsongeschiktheid kunt u ook een overlijdensdekking in uw polis opnemen. Contacteer ons om dat samen te bekijken.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Lokeren: contact

Hebt u nog vragen over uw gewaarborgd inkomen of wilt u graag een afspraak maken? U kunt ons te allen tijde contacteren. We bespreken wat Fitrama voor u kan betekenen.

Terug naar overzicht