Gewaarborgd inkomen: een verstandige zet voor elke zelfstandige in Beveren

De bijdrage die u van uw ziekenfonds ontvangt tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid, is voor een zelfstandige in Beveren slechts een fractie van zijn normale loon. Wilt u garanderen dat u voldoende inkomsten hebt, wanneer u arbeidsongeschikt bent? Sluit dan een polis gewaarborgd inkomen af.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Beveren: de voordelen

Een verzekering gewaarborgd inkomen heeft heel wat voordelen:

  • Zowel zelfstandigen in een eenmanszaak, als in een vennootschap kunnen de premies volledig fiscaal van de beroepsinkomsten trekken. 
  • Als ze inkomensverlies afdekt, wordt de uitkering belast als een vervangingsinkomen (dat is minder zwaar dan reguliere inkomsten).
  • Uw polis is volledig op maat samen te stellen: u kiest zelf de wachttijd, het verzekerde loon … U kunt deze verzekering voor een beperkte periode aangaan of tot uw pensioenleeftijd.
  • De verzekering zorgt ervoor dat u ook uw financiële verplichtingen zoals de huishuur of een lening kunt blijven vervullen, in geval van arbeidsongeschiktheid.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Beveren: loon verzekeren

Wanneer u arbeidsongeschikt bent, is de inkomensterugval aanzienlijk. Zeker omdat uw vaste kosten nagenoeg dezelfde blijven. Dat maakt het een stuk lastiger om financieel rond te komen.

Met een verzekering gewaarborgd inkomen dekt u zich in tegen inkomensverlies. U kunt maximaal 100% van uw loon verzekeren, al beperken sommige verzekeraars dat tot 80%. De premie die u betaalt, hangt onder andere af van het percentage van uw loon dat u wenst te verzekeren. Hoe hoger dat percentage ligt, hoe meer u voor de verzekering zult moeten betalen.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Beveren: premies

Er zijn nog enkele factoren die bepalen welke premie u moet betalen:

  • De wachttijd

Wanneer  u de polis afsluit, moet u een wachttijd kiezen van minimaal 30 en maximaal 360 dagen. Pas na afloop van die wachttijd ontvangt u een uitkering. Stel dat u voor een periode van 30 dagen kiest, dan zult u vanaf de 31ste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering ontvangen. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

  • Uw levensstijl en gezondheidstoestand

Hoe beter uw gezondheid is, hoe goedkoper de polis. Hetzelfde geldt voor uw levensstijl: hoe ongezonder u leeft – bijvoorbeeld roken versus niet-roken – hoe hoger de premie.

  • Uw leeftijd

Wanneer u de verzekering op een jonge leeftijd afsluit, zal de polis goedkoper zijn dan wanneer u dat pas op latere leeftijd doet.

  • Uw beroepsactiviteit

Afhankelijk van de fysieke risico’s die aan bepaalde beroepen verbonden zijn, zal de premie voor sommige beroepen hoger liggen dan voor andere.

  • De tarificatie van de verzekeringsmaatschappij

De verzekeringswereld is een zeer concurrentiële sector. In functie van hun bedrijfsstrategie zullen verzekeraars voor bepaalde risico’s lagere tarieven hanteren dan voor andere. Neem contact met ons op om te weten te komen welke polis het best bij u past.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Beveren: overlijdensdekking

Naast een uitkering arbeidsongeschiktheid kunt u ook een overlijdensdekking in uw polis opnemen. Contacteer Fitrama zodat we dat samen kunnen bespreken.

Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen in Beveren: contact

Hebt u nog vragen over een gewaarborgd inkomen? Twijfel niet om contact met ons op te nemen. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing voor u.

Terug naar overzicht