Rijden met een teenslipper of blote voeten, mag het of niet?

Bij warm weer, op vakantie of thuis, zetten sommigen zich blootsvoets achter het stuur of dragen ze bij het rijden (teen)slippers, “flip flops”, of schoeisel dat amper aan de voeten houdt. Heel wat dames dragen bij het rijden schoenen met naaldhakken. Is dit toegelaten? 

De wegcode

De wetgeving (wegcode) beschrijft niet welk type schoeisel een bestuurder moet dragen. Enkel volgende bepalingen zijn in de Wegcode terug te vinden (art 8.3):

“8.3. Elke bestuurder moet in staat zijn te sturen, en de vereiste lichaamsgeschiktheid en de nodige kennis en rijvaardigheid bezitten. Hij moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig of zijn dieren goed in de hand hebben.”

Het maakt bijgevolg weinig uit welk soort schoeisel de bestuurder bij het rijden draagt, voor zover hij/zij de controle bewaart over zijn voertuig (versnellen, vertragen, stoppen, …) en hij/zij gemakkelijk alle rijbewegingen kan uitvoeren. Dezelfde reglementering geldt in het algemeen ook in het buitenland.

Indien de politie zou vaststellen of ervan uitgaat dat wat u (al dan niet) aan de voeten draagt u verhindert om veilig te rijden, kunt u hiervoor beboet worden omdat u onrechtstreeks de veiligheid van de andere weggebruikers in gevaar brengt. Men spreekt dan van een overtreding van de tweede graad, wat een boete oplevert van 110 à 120 euro.

Anderzijds zouden de verzekeringen bij een verkeersongeval zich eveneens tegen de bestuurder kunnen keren indien het ongeval aan dezelfde reden te wijten is.

In het buitenland passen de meeste landen dezelfde regel toe. Sommige zijn op dit vlak zelfs heel strikt en schrijven boetes uit indien u geen aangepast schoeisel draagt waarmee u uw voertuig op een degelijke wijze kunt besturen. Dit is onder meer het geval in Frankrijk en in Spanje.

Het gezond verstand

  • Buiten dit wettelijk kader is het vanzelfsprekend dat indien u blootsvoets rijdt of rijdt met te losse schoenen, u in een zeer onaangename situatie kunt terechtkomen in geval van pech of ongeval waardoor u uw voertuig moet verlaten en moet rondwandelen.

  • Schoenen die te los zijn, kunnen eveneens van de voet glijden tijdens het rijden en zich klemmen tussen of onder de pedalen.

  • Wat de naaldhakken betreft: deze kunnen beletten dat de pedaal naar behoren ingedrukt wordt of kunnen zich vastpinnen in de mat van de auto.

  • Dikke schoenen of laarzen zijn zwaar en nemen veel plaats in. Ze verhinderen ook de tastzin van de voeten.

De goede raad is dus om schoeisel te dragen dat u niet blootstelt aan deze problemen.

Denk eraan om (in het voertuig) schoenen ter beschikking te hebben die u kunt aantrekken indien hetgeen u aan de voeten draagt onaangepast is. 

 

Bron: Europ-assistance

Terug naar overzicht