Ik ga naar een festival. Wanneer ben ik goed verzekerd bij een ongeval?

Elk jaar vinden er honderden festivals plaats in ons land. Bent u net als duizenden andere festivalgangers ook van de partij? Vergeet dan niet om u te beschermen tegen ongevallen!

Festivalganger?

Op de camping:

Blijft u kamperen na het festival? Weet dan dat de meeste organisatoren elke aansprakelijkheid afwijzen bij een ongeval of diefstal. U kunt dus maar beter goed verzekerd zijn! Wat als u bijvoorbeeld brand veroorzaakt op de camping bij het aansteken van uw barbecue?

  • Gaat het om uw eigen tent? Geen vergoeding.
  • Gaat om een tent die u leende van de organisatie of een vriend? Afhankelijk van uw type familiale verzekering heeft u recht op een vergoeding voor schade aan gehuurde of geleende voorwerpen. 
  • Gaat het om de tent van een van uw buren op de camping (maar niet van een gezinslid)? Vergoeding als u een familiale verzekering hebt afgesloten.

Op de festivalsite:

  • Bij een ongeval: een individuele verzekering 'ongevallen privé-leven' vergoedt de medische kosten en hospitalisatiekosten en stort een kapitaal in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval in het kader van uw privéleven, 24 uur op 24. Een verzekering 'ongevallen privé-leven' vormt een interessante aanvulling op een hospitalisatieverzekering, voornamelijk om de bedragen aan te vullen van de hospitalisatiekosten als de vergoedingen voorzien in de hospitalisatiepolis niet volstaan. Daarnaast kan deze dekking ook nuttig zijn om de kosten te dekken van behandelingen buiten hospitalisatie.

Als de organisatie aansprakelijk wordt gesteld voor het ongeval, zou uw verzekeringsmaatschappij zich tot de organisatie kunnen richten. Het is echter altijd aan te raden om een verzekering rechtsbijstand af te sluiten. Op die manier worden uw belangen zo goed mogelijk verdedigd bij een geschil met de verantwoordelijken van het festival of een andere festivalganger die u schade zou berokkend hebben.

  • Bij diefstal: Als een diefstalverzekering deel uitmaakt van uw woningpolis of die van uw ouders, bieden de meeste maatschappijen wereldwijd een vergoeding aan bij diefstal. Het slachtoffer moet beroofd zijn met geweld of bedreiging en klacht indienen bij de politie.

 

Vrijwilliger?

Verzekering vereniging

De Wet op het Vrijwilligerswerk verplicht de meeste verenigingen om een BA-verzekering te onderschrijven voor hun vrijwilligers. Ze dekt de schade die u tijdens uw vrijwilligerswerk veroorzaakt aan een medewerker, een andere vrijwilliger, een deelnemer of een derde.


Zo’n verzekering is niet verplicht voor verenigingen:

  • zonder personeel.
  • die niet verbonden zijn aan een organisatie met rechtspersoonlijkheid.
  • die niet verbonden zijn aan een feitelijke vereniging die minstens één persoon tewerk stelt

Eigen BA Familiale

Heeft uw vereniging geen verzekering voor zijn vrijwilligers, dan doet u er goed aan om zelf een BA Familiale te onderschrijven. 

Maar ook als de vereniging wel een verzekering heeft, is het soms aangewezen om op uw eigen BA Familiale te kunnen terugvallen. Als de verzekering van uw vereniging:

  • een te beperkte dekking biedt.
  • niet tussenkomt bij een zware fout of een herhaaldelijke lichte fout.

 

Organisator?

In het kader van de organisatie van een openbaar evenement is de organisator verplicht om een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Organisator af te sluiten. Op die manier zijn de financiële gevolgen gedekt in geval van materiële of lichamelijke schade veroorzaakt aan derden.

Heb je vragen? Altijd welkom voor meer informatie!

 

Fitrama wenst alle festivalfans en Crammerockers een schitterend festival!

Terug naar overzicht