Zelfstandig en arbeidsongeschikt? Wat nu?

Als zelfstandige bent u het gewoon om steeds uw eigen ding te doen. Dat heeft heel wat voordelen, maar wil tegelijkertijd ook zeggen dat u, als het even misloopt, op uzelf bent aangewezen. Weet u van welk bedrag u moet leven als u ten gevolge van een ongeval of ziekte arbeidsongeschikt wordt? Eén zekerheid hebt u alvast: de uitkering zal lang niet volstaan om uw levensstandaard te behouden. Een verzekering Gewaarborgd inkomen biedt de oplossing!

Gegarandeerd inkomensverlies

De uitkering die u van de overheid ontvangt wanneer u na een ongeval of door een ziekte (tijdelijk) arbeidsongeschikt bent, is bijzonder beperkt. Het bedrag dat u ontvangt, laat u niet toe om uw levensstandaard te behouden en alle kosten te blijven betalen (denk bijvoorbeeld aan de huur en de afbetaling van leningen). Uw inkomsten zullen meer dan waarschijnlijk dalen omdat u niet kunt werken. Met een verzekering Gewaarborgd inkomen beschermt u zichzelf op financieel vlak.

Forfaitaire uitkering overheid

Waarop kunt u rekenen vanwege de overheid als u arbeidsongeschikt wordt als zelfstandige? Zodra u langer dan zeven dagen arbeidsongeschikt bent, ontvangt u een forfaitaire uitkering voor een periode van primaire ongeschiktheid. Na een jaar arbeidsongeschiktheid verandert die status naar ‘invaliditeit’. Er wordt onderscheid gemaakt tussen voortzetting of stopzetting van uw onderneming. Het bedrag dat u ontvangt, hangt ook af van uw gezinstoestand (met gezinslast, alleenstaand of samenwonend).

Forfaitaire uitkering primaire ongeschiktheid en forfaitaire uitkering invaliditeit zonder stopzetting van onderneming.

De bedragen zijn voor 2021 per dag, bruto en voor een 6-dagenweekregeling. (bron: RIZIV)

Gezinstoestand van de gerechtigde

Forfaits vanaf 01/01

met gezinslast

€62,08?

Alleenstaanden

?€49,68

Samenwonenden

?€38,10

 

Forfaitaire uitkering invaliditeit met stopzetting van onderneming.

De bedragen zijn voor 2021 per dag, bruto en voor een 6-dagenweekregeling. (bron: RIZIV)

Gezinstoestand van de gerechtigde

Forfaits vanaf 01/01

met gezinslast

€62,08?

alleenstaanden

?€49,68

samenwonenden

?€42,60

U merkt zelf dat de uitgekeerde bedragen niet opwegen tegen de kosten die u moet betalen. Uw inkomsten dalen en dat moet u trachten op te vangen.

Verzekering Gewaarborgd inkomen op maat

Met een verzekering Gewaarborgd inkomen ontvangt u maandelijks een extra uitkering om uw inkomensverlies te beperken. Hoe u die verzekering vormgeeft, kiest u volledig zelf. U bepaalt bijvoorbeeld het percentage van uw loon dat u wenst te verzekeren en de wachttijd die u in de polis wilt opnemen.

Voor uw verzekering Gewaarborgd inkomen betaalt u een premie. Hoeveel die bedraagt, wordt op basis van de volgende factoren berekend:

  • Het percentage van uw loon dat u wenst te verzekeren. Hoe lager dat percentage ligt, hoe minder premie u betaalt.
  • De wachttijd die u kiest. Hoe langer die wachtperiode, hoe lager uw premie. Als u kiest voor een wachttijd van 30 dagen, wordt uw uitkering vanaf de 31e dag uitbetaald. Er bestaat ook zoiets als een Engelse vrijstelling. Daarbij krijgt u een uitkering vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, maar op voorwaarde dat de totale duur van uw arbeidsongeschiktheid een bepaalde minimumdrempel overschrijdt. Stel dat uw polis Gewaarborgd inkomen een Engelse vrijstelling van 30 dagen bevat. Als u 35 dagen arbeidsongeschikt bent, dan zult u een vergoeding krijgen die alle 35 dagen bestrijkt. Maar als u slechts 28 dagen arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u helemaal niks.
  • Uw beroepscategorie en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Houdt uw beroep weinig risico’s in? Dan zult u een goedkopere premie betalen. Een IT-consultant betaalt bijvoorbeeld een lagere premie dan een dakwerker.
  • Uw leeftijd: hoe jonger u bent wanneer u een verzekering Gewaarborgd inkomen afsluit, hoe goedkoper uw premie zal zijn.
  • Uw gezondheidstoestand en levensstijl. Hoe gezonder u leeft, hoe minder premie u zult moeten betalen.

100% fiscaal aftrekbaar

Een verzekering Gewaarborgd inkomen biedt u als zelfstandige niet alleen de zekerheid een extra uitkering te ontvangen als u voor een bepaalde periode uw inkomsten verliest. De premie is bovendien 100% fiscaal aftrekbaar als beroepskost, wat dit bijzonder aantrekkelijk maakt. U hebt trouwens ook de mogelijkheid om uw dekking arbeidsongeschiktheid te integreren in uw pensioenspaarplannen (VAPZ, IPT …).

Neem contact met ons op voor meer info of een offerte voor uw persoonlijke verzekering Gewaarborgd inkomen.

Terug naar overzicht