Wat is de ABEX? En waarom is die belangrijk voor uw brandverzekering?

Doet de ABEX bij u geen belletje rinkelen? Niet erg, maar toch is de ABEX-index belangrijk voor u, en meer bepaald voor uw brandverzekering. Waarom? Dat ontdekt u hier.

Wat is de ABEX-index?

De ABEX is een indexcijfer dat twee keer per jaar aangepast wordt en mee de premie voor uw brandverzekering bepaalt. Het geeft een aanduiding van de evolutie van prijzen in de bouwsector.

De ABEX wordt regelmatig geüpdatet om de prijsevoluties in de bouwsector continu in kaart te brengen. Het gaat dan onder andere om kosten voor materialen, werknemers …

Concreet is een commissie verantwoordelijk voor het bepalen van de ABEX. Op 1 januari 2024 bedroeg de ABEX 1041. Ter vergelijking: drie jaar eerder was dat nog 858. Op drie jaar tijd is de ABEX dus met meer dan 21% gestegen. Daarmee volgde de ABEX een gelijkaardige evolutie met het algemene indexcijfer. 

De ABEX kan trouwens ook dalen. Intussen is dit wel geleden van 2009-2010. Sindsdien steeg de ABEX alleen maar.

Link tussen ABEX en uw brandverzekering

Bij het vaststellen van de premie voor uw brandverzekering wordt ook rekening gehouden met die ABEX. Anders gezegd, als de prijzen in de bouwsector stijgen, neemt ook de ABEX toe en stijgt doorgaans dus ook uw brandverzekeringspremie. Doorgaans … want verzekeraars zijn niet verplicht om een stijging van de ABEX ook echt door te rekenen in uw premie. Maar meestal gebeurt het wel. Als de ABEX omhoog gaat, stijgt trouwens niet alleen uw premie, maar gaan ook de verzekerde kapitalen omhoog. Zo blijft uw woning correct verzekerd doorheen de tijd.

Wat bepaalt de premie voor uw brandverzekering verder nog?

Er zijn naast de ABEX nog heel wat andere criteria die mee de premie voor uw brandverzekering bepalen:

  • bewoonbare oppervlakte
  • gebruikte bouwmaterialen
  • ligging van het risico
  • vrijstelling
  • beroepsgebruik of niet

Heeft u na het lezen van dit artikel nog vragen over uw brandverzekering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u met veel plezier!

Terug naar overzicht