Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor bestuurders in Sint-Niklaas: waarop moet u letten?

Als bestuurder van een vennootschap of vzw draagt u veel verantwoordelijkheid met zich mee. U bent het eerste aanspreekpunt van partners, klanten of leveranciers bij problemen. Om te vermijden dat u met uw persoonlijk vermogen moet opdraaien voor bedrijfsfouten, neemt u best een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid. Maar waar moet u nu juist op letten, zodat u de best mogelijke verzekering voor uw bedrijf neemt?

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid voor alle bestuurders in Sint-Niklaas

Algemeen schermt een verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid het privévermogen van bestuurders af van de financiële gevolgen van een bestuurdersfout. Concreet bevat een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering doorgaans de volgende waarborgen:

  • burgerrechtelijke, strafrechtelijke en administratieve vorderingen
  • de schadevergoeding en gerechtskosten (vrije keuze van advocaat!)
  • verdedigingskosten
  • kosten om reputatieschade te herstellen

Opgelet, de voorwaarden die verzekeraars hanteren, kunnen sterk van elkaar verschillen. Zo kunnen verzekeraars andere vergoedingsplafonds voorzien of specifieke uitsluitingen in hun voorwaarden opnemen.

Enkele voorbeelden van waarborgen die vaak uitgesloten zijn:

  • intentionele schade
  • omstandigheden die schade kunnen veroorzaken en die bij het sluiten van de polis al bekend waren
  • fiscale boetes
  • lichamelijke en materiële schade (dit valt onder andere verzekeringen, zoals een arbeidsongevallenverzekering)

Hebt u hierover vragen? Contacteer ons dan meteen!

Verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid in Sint-Niklaas: wie is er precies verzekerd?

Belangrijk om weten is wie er nu precies beschermd wordt door uw polis Bestuurdersaansprakelijkheid. Zijn dat alleen de personen die in de raad van bestuur van de vzw of het vennootschap zetelen? Of ook degenen die instaan voor het dagelijks management van het bedrijf zoals een directeur of zaakvoerder? En wat met de feitelijke bestuurders? Als uw bedrijf verschillende vestigingen of kantoren telt, checkt u best ook even of de bestuurders van alle filialen onder de verzekering vallen.

Hoe zit het met internationale bedrijven?

Als uw bedrijf ook actief is in het buitenland, vraagt u best na of u ook voor schadeclaims buiten België een beroep kunt doen op uw verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid. Voor filialen in de Verenigde Staten of Canada ligt dat vaak heel wat moeilijker. De kans op rechtszaken en zware claims is daar immers een stuk groter, waardoor u gegarandeerd een hogere premie zult betalen. Sommige verzekeraars sluiten de twee landen zelfs volledig van de dekking uit.

Check de preclaim- en uitloopperiode in uw verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid

Op het moment dat u de polis Bestuurdersaansprakelijkheid afsluit, kijkt de verzekeraar naar eventuele lopende schadeclaims. Bekende feiten worden namelijk niet verzekerd door uw polis. De verzekeraar komt wel tussen voor het ongekende verleden: feiten die zich hebben afgespeeld vooraleer u de polis afsloot, maar nog niet eerder tot een schadeclaim hebben geleid. Vraag zeker na hoever de preclaimperiode reikt.

Wat u ook moet navragen, is hoever de uitloopperiode van de polis strekt. Het kan namelijk voorvallen dat u pas later (wanneer u geen bestuurdersfunctie meer uitoefent in het bedrijf) met een schadeclaim te maken krijgt. De aansprakelijkheid van bestuurders vervalt pas na vijf jaar, daarom wordt er meestal een uitloopperiode voorzien. Hoe lang die is, hangt van verzekeraar tot verzekeraar af.

Valt reputatieschade onder de verzekering?

Voor bedrijven is hun reputatie enorm waardevol. De meeste polissen Bestuurdersaansprakelijkheid dekken de kosten die nodig zijn om de gelopen reputatieschade te vergoeden en recht te zetten. Kijk dus zeker tot welke bedragen uw verzekeraar tussenkomt. Hou wel in uw achterhoofd dat uw aansprakelijkheid niet noodzakelijk in het gedrang komt als er eens iets niet loopt zoals gehoopt. Uw reputatie kan een deukje oplopen, ook al is uw aansprakelijkheid niet in het gedrang.

Hoe wordt de premie van uw verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid berekend?

De premie die u betaalt is onder andere afhankelijk van de waarborgen die in de polis opgenomen zijn, het verzekerde bedrag, de grootte en structuur van het bedrijf, de tak waarin het actief is en het aantal bestuurders. Vraag meteen een offerte aan.

Fitrama: de verzekeringspartner die uw onderneming zoekt

Fitrama is een ervaren en gerenommeerd verzekeringskantoor in Sint-Niklaas. Onze sterke knowhow zorgt ervoor dat we u en uw bedrijf steeds met gepast advies kunnen bijstaan. Onze persoonlijke aanpak in combinatie met een uitstekende digitale ondersteuning is de service die u nodig hebt. Neem snel contact met ons op om een afspraak te maken. Samen bekijken we wat de beste optie is voor uw onderneming.

Terug naar overzicht